Koniec z cenzurą w Internecie? – Piotr Zychowicz – Rzeczpospolita – 30.10.2008

Przed zawieraniem kontraktów i podejmowaniem kolejnych projektów firmy będą sprawdzały, jak w danym kraju wygląda przestrzeganie praw człowieka, i upewniały się, że ich lokalni partnerzy nie naruszają tych zasad. W ten sposób Microsoft, Google i Yahoo chcą chronić wolność słowa w przestrzeni internetowej i szerzyć ideały demokratyczne.
Czytaj dalej – Piotr Zychowicz – Rzeczpospolita – 30 października 2008

Tematy