Konkurs! Wygraj książkę “Kobiety z Kabulu”

kobiety_z_kabulu_okl_01W konkursie wygra pierwszych sześć osób, które wyślą prawidłową odpowiedź na email: [email protected]. Konkurs trwa do 2 września. W temacie maila prosimy napisać “Kobiety z Kabulu”. Szczegółowy regulamin na końcu tej wiadomości.

Amnesty International patronuje książce o historii niezwykłej kobiety, która odniosła ogromny sukces finansowy w kraju rządzonym przez islamskich fundamentalistów. Życie Kamili Sidiqi zmieniło się z dnia na dzień, kiedy do Kabulu wkroczyli talibowie. Miasto znalazło się w dramatycznej sytuacji ekonomicznej i mężczyźni wyjeżdżali masowo w poszukiwaniu pracy, a także w obawie przed prześladowaniami.

Kamila postanowiła, że nauczy się szyć, aby pomóc rodzicom utrzymać liczną rodzinę. Firma krawiecka, która zaczęła się od jednej osoby pracującej w domu, dała zatrudnienie i nadzieję dziesiątkom kobiet, ratując ich rodziny przed głodem.

O książce i o prawach kobiet w Afganistanie rozmawiały w wieczorze radia Tok Fm dziennikarka Hanna Zielińska i Aleksandra Minkiewicz, rzeczniczka prasowa Amnesty International:

Kliknij tutaj by odsłuchać rozmowę w Radiu Tok Fm

O książce napisała Angelina Jolie: -Poruszający obraz warunków życia w Afganistanie rządzonym przez talibów, a zarazem pean na cześć kobiet, które są gotowe przenosić góry, kiedy ważą się losy ich rodzin-.

Autorka, Gayle Tzemach Lemmon, jest członkinią i wiceprzewodniczącą Programu Kobiet i Polityki Zagranicznej w Radzie Stosunków Międzynarodowych. W 2004 r. odeszła z ABC News, by skończyć studia podyplomowe na Harvardzie, gdzie zaczęła pisać o przedsiębiorczości kobiet w strefach konfliktowych i pokonfliktowych, takich jak Afganistan, Bośnia czy Rwanda. Jej reportaże na ten temat były publikowane między innymi w gazetach “New York Times”, “Financial Times” i “International Herald Tribune”.

Książka powstała na podstawie wywiadów i informacji kompletowanych przez trzy lata w Kabulu, Londynie i Waszyngtonie w latach 2005-2007. Afganistan wówczas stawał się coraz bardziej niespokojnym miejscem. Imiona wielu bohaterów zostały zmienione na ich życzenie lub ze względu na bezpieczeństwo. Zostały także pominięte pewne szczegóły, które mogłyby zdradzić tożsamość przedstawionych postaci.

Opowieść rozpoczyna się od wydarzeń sprzed trzydziestu lat.

***

Regulamin konkursu:

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Konkurs, odbywający się pod nazwą Wygraj książkę Kobiety z Kabulu, rozpoczyna się 1 września 2011 roku, a kończy 2 września 2011 roku o godzinie 16.00.

1.2 Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Amnesty International z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 66a lok.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1 W konkursie może wziąć udział każda osoba będąca fanem lub fanką Amnesty International na Facebooku, która wyśle poprawną odpowiedź na pytanie -Czy kobiety w Afganistanie posiadają czynne i bierne prawo wyborcze– oraz dokładne dane osoby zgłaszającej: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miasto.

2.2 W konkursie mogą wziąć udział osoby niepełnoletnie. W tym wypadku wymagana jest zgoda rodziców lub przedstawicieli ustawowych. Pisemne oświadczenie zawierające zgodę na udział w konkursie powinno być nadesłane w trakcie jego trwania na adres: Amnesty International ul. Piękna 66a/2,00-672 Warszawa.

2.3 W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i pracowniczki, przedstawiciele Organizatora, jak również członkowie i członkinie ich rodzin.

2.4 Zwycięzcami konkursu zostanie pierwszych sześć osób, które wyślą poprawne odpowiedzi.

3. NAGRODY

3.1 Każdy zwycięzca otrzyma jeden egzemplarz książki Gayle Tzemach Lemmon -Kobiety z Kabulu-, wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa 2011.

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1 Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.

4.2 Stosownie do postanowień ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uczestnicy promocji z tytułu otrzymania nagród podlegają obowiązkowi podatkowemu na zasadach ogólnych. (art. 30 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 21 ust 1 pkt 6, 6a i 68 ustawy z 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.z 2000 r. Nr 14 poz. 176) w wysokości 10% wartości nagrody) Zryczałtowany podatek dochodowy nie jest odprowadzany od nagrody, jeżeli jednorazowa jej wartość nie przekracza 760,00 zł. brutto. Zwolnienie to nie dotyczy podatnika, który otrzymał nagrodę w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Wówczas nagroda stanowi przychód z tej działalności. W przypadku nagród których wartość przekracza 760,00 zł brutto, podatek od wygranej pokrywa Organizator konkursu.

4.3 Za wygrane nagrody rzeczowe nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.

4.4 Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora na stronie internetowej amnesty.org.pl

4.5 Nadesłane na konkurs dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatorów w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz dla celów marketingowych. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.