KONKURSY SZKOLNEJ GRUPY AMNESTY INTERNATIONAL w KĘDZIERZYNIE – KOŹLU

Szkolna Grupa Amnesty International nr 41 z PG 3 w Kędzierzynie-Koźlu zorganizowała konkursy w dwóch formach – literackiej i plastycznej. Odbywały się one pod patronatem Dyrektora PG3,Piotra Nippe, Dyrektorki Amnesty International Polska, Draginji Nadaždin oraz Krajowej Koordynator d/s Edukacji AI, Anny Kuczak. Uczniowie podstawówek i gimnazjów pisali opowiadania, listy i artykuły, a także ubarwiali wizją malarską, swoje prawa. W kategorii gimnazjów, w konkursie literackim zwyciężyła Anna Woźniczka z PG3 za opowiadanie -Miłość bywa trudna-, kolejne miejsca zajęły: Magdalena Liszka z Zespołu Szkół Miejskich nr 3 i Barbara Badura z PG 5. W przypadku szkół podstawowych wyróżniona została reprezentacja PSP nr 12. Jeśli chodzi o konkurs plastyczny, to w kategorii gimnazjów I miejsce zajęła Nikola Bąk z PG 5, na II pozycji uplasowały się Justyna Ignaszak (PG 3), Emilia Łojko (PG 5) i Jolanta Kłek (PG7), III miejsce zajęła Zuzanna Sucharzewska (PG3). W młodszej grupie wiekowej I nagrody nie przyznano, natomiast na II pozycji znalazła się Natalia Nadachewicz z PSP nr 10, a III miejsce przypadło Karolinie Nowak z PSP 14, Marcie Reith i Julii Zapotocznej (obie PSP nr 1). Rozwiązanie konkursu zbiegło się zarówno ze świętem PG 3 , jak i 19 rocznicą powstania Amnesty International Polska.

Tematy