Konwencja o zakazie bomb kasetowych weszła w życie

Konwencja zakazuje stosowania, produkcji i składowania broni kasetowej oraz nakazuje państwom pomoc jej ofiarom oraz podjęcie działań na rzecz oczyszczaniu ziemi z niewypałów amunicji kasetowej. Jest ona wiążąca dla krajów, które ją podpisały i ratyfikowały m.in dla Hiszpanii, Japonii, Nigru, Meksyku i Wielkiej Brytanii.
-Ten traktat to krok naprzód w kierunku obrony ludności cywilnej przed tą okrutną bronią, zarówno podczas, jak i po konfliktach zbrojnych- powiedział Sauro Scarpelli z Międzynarodowego Sekretariatu Amnesty International.
-Tak samo jak w przypadku konwencji zakazującej min przeciwpiechotnych z 1997 r., ta konwencja jest przełomowym zwycięstwem odniesionym przez społeczeństwo obywatelskie i pokazuje, że rządom zależy na ukróceniu cierpienia ludności cywilnej spowodowanego bronią kasetową.-
Amnesty International wraz z setkami organizacji pozarządowych oraz z osobami, które padły ofiarą broni kasetowej przez ostatnie lata, prowadziła kampanię mającą na celu całkowity zakaz stosowania tej broni. Przyjęta w Dublinie 30 maja 2008 roku i otwarta do podpisu w Oslo w grudniu 2008 roku, konwencja zakazuje użycia, produkcji, składowania i transportu broni kasetowej.
Zobowiązuje ona również państwa do zniszczenia posiadanych przez nie zapasów broni kasetowej w ciągu ośmiu lat, do oczyszczenia ziemi pokrytej bronią kasetową w ciągu dziesięciu lat oraz do udzielania pomocy ofiarom tej broni oraz społecznościom żyjącym na obszarach, gdzie jej użyto.
Do dnia dzisiejszego Konwencję podpisało 107 krajów a 37 ją ratyfikowało. Wśród krajów tych znajdują się producenci broni kasetowej jak i państwa, gdzie jej użyto. Polska ani nie podpisała, ani nie ratyfikowała Konwencji, podobnie jak czołowi producenci broni tacy jak USA, Rosja, Chiny i Izrael.
Ostatnie potwierdzone użycie broni kasetowej odnotowano podczas konfliktu zbrojnego Rosji i Gruzji o Osetię Południową w sierpniu 2008 roku, co spotkało się z międzynarodowym potępieniem. W ostatnich tygodniach Mołdawia i Norwegia zniszczyły ostatnie z zapasów broni kasetowej, Hiszpania zniszczyła swoje zapasy w zeszłym roku.
Szereg innych państw, w tym Wielka Brytania, dawny użytkownik i producent broni kasetowej, rozpoczęły niszczenie posiadanych zapasów broni kasetowej. Amnesty International wzywa wszystkie rządy, które tego nie zrobiły do niezwłocznego podpisania Konwencji, przez co przyczynią się do ochrony ludności cywilnej od skutków konfliktów zbrojnych.
Tłumaczenie: Magdalena Przedmojska

Tematy