Kuba: Swoboda wyrażania opinii wciąż ograniczona mimo polepszenia sytuacji w ostatnim czasie.

W chwili kiedy uwolniony został były więzień polityczny Oscar Elias Biscet, którego AI uznała za Więźnia Sumienia, organizacja ogłosiła nowy raport* wskazujący na dalsze przypadki aresztowań wielu osób za działalność polityczną.

Dwoje z aresztowanych; Leonardo Bruzón Avila i Carlos Alberto Domínguez González, zostało, uznanych przez AI za Więźniów Sumienia. Zatrzymano ich jedynie za pokojowe wyrażanie swoich żądań do posiadania prawa do wolności słowa i swobody działań politycznych. Mężczyźni ci zostali aresztowani 23 lutego 2002 roku i są przetrzymywani bez wyroku sądowego do dnia dzisiejszego.

Amnesty International stwierdza, że „Wolność jest ceną, jaką ci dwaj mężczyźni zapłacili za domaganie się od władz swoich podstawowych praw”. Organizacja domaga się aby zostali oni natychmiastowo i bezwarunkowo uwolnieni.

Leonardo Bruzón został zatrzymany aby uniemożliwić mu uczestniczenie w działalności dysydenckiej. Na wskutek prowadzonego przez niego strajku głodowego, którym chce on zaprotestować przeciwko swojemu zatrzymaniu, jego zdrowie poważnie się pogorszyło i wymaga on przetransportowania do szpitala. Motywy aresztowania drugiego mężczyzny Carlosa Alberto Domíngueza pozostają niejasne. Tuż przed aresztowaniem uczęszczał on jedynie na katolickie msze odprawiane w intencji więźniów politycznych.

Raport Amnesty International przytacza wiele przykładów, w których osoby zaangażowane w pokojowe działania politycznee zostały aresztowane. W raporcie figurują też nazwiska; Emilio Leyva Pérez i Lázaro Miguel Rodríguez Capote, osoby te przetrzymywane są w areszcie bez prawomocnego wyroku od lutego br.

Dodatkowo, AI podaje liczne przykłady aresztowań opozycjonistów politycznych, które nastąpiły po incydencie z 27 lutego br. Tegoż dnia, grupa młodych Kubańczyków staranowała autobusem ogrodzenie Ambasady Meksyku w Hawanie, w celu opuszczenia kraju. Zatrzymani dysydenci wciąż przebywają w areszcie oczekując na formalne oskarżenie.

Tematy