Laos: Obawa stosowania tortur/ obawa o bezpieczeństwo/ niesprawiedliwy proces

 • Lorm Chalihom (m), 47 lat
 • Kham Sayavong (m), 42
 • Som Sayavong (m), 31 lat
 • Sirina Samart (m), 29 lat
 • Visay Sayachak (m), 40 lat
 • Thongly Homneuan (m), 47 lat
 • Pharin Sayboonya (m), 20 lat
 • Seng Champa (m), 62 lat
 • Terv Phomthevi (m), 24 lat
 • Prasarn Rinthang (m), 27 lat
 • Seng Saybunya (m), 35 lat
 • Keobuathong Vongphacharn (m), 38 lat
 • Kaen Singkhomkhong (m), 32 lat
 • Naphar Phophibandith (m), 35 lat
 • Boonlord Khensookvan (m), 59 lat
 • Suang Sengsoura (m), 52 lat

 

Wymienionych powyżej obywateli Laosu, którzy szukali azylu w Tajlandii, zmuszono do powrotu do Laosu w dniu 4 lipca 2004. Amnesty International obawia się, że są poważnie zagrożeni torturami oraz złym traktowaniem, oraz że czeka ich niesprawiedliwy proces.

 

Wszyscy są członkami grupy opozycyjnej wobec rządu Laosu, która brała udział w zbrojnym ataku na laotańskie biura celne i imigracyjne we wsi Vang Tao w prowincji Champassak w południowym Laosie 3 lipca 2000 r. Sześciu członków grupy zginęło podczas ataku, pozostali uciekli przez granicę do Tajlandii, gdzie zostali niezwłocznie aresztowani.

 

Oskarżono ich o nielegalne przekroczenie granicy oraz posiadanie broni bez zezwolenia. W dniu 19 marca 2002 r. skazano ich na kary więzienia, które następnie skrócono tak, aby wypuścić skazanych z więzienia w dniu 30 marca 2002 r. i przekazać pod nadzór urzędników imigracyjnych w Bangkoku.

Wszyscy ubiegali się o azyl w Tajlandii w 2002 roku, ale Wysokiemu Komisarzowi ONZ ds. Uchodźców (UNHCR) wielokrotnie odmawiano dostępu do nich.

 

Władze Laosu usilnie zabiegały o ekstradycję zatrzymanych, którzy pozostawali w areszcie, podczas gdy tajlandzkie sądy rozważały wniosek o ekstradycję. Władze Tajlandii oświadczyły, że przekazały zatrzymanych do Laosu na podstawie prawa imigracyjnego. Jednak zmuszenie ich do powrotu do Laosu łamie zwyczajową prawną zasadę non-refoulement zabraniającą przekazywania osób do krajów, w których grożą im naruszenia praw człowieka. Trybunał karny w Tajlandii odrzucił wniosek władz Laosu o ekstradycję w czerwcu 2003 r. Decyzje tę podtrzymał sąd apelacyjny w grudniu, jednak 16 zatrzymanych nie zwolniono z aresztu.

 

Mężczyźni są obecnie przetrzymywani w więzieniu w prowincji Champassak. Władze Laosu

oświadczyły, że będą sądzeni za -rabunek i użycie broni wojskowej podczas rabunku-, za co grożą im wyroki długoletniego więzienia. Amnesty International nie usprawiedliwia stosowania przemocy przez grupy opozycyjne.

 

TŁO WYDARZEŃ

 

Amnesty International udokumentowała bardzo złe warunki panujące w laotańskich więzieniach,

powszechną w nich praktykę stosowania tortur i złego traktowania zatrzymanych. Uważa się, że 16 więźniów wymienionych powyżej jest szczególnie narażonych na tortury i złe traktowanie ze względu na ich opozycyjne nastawienie do władz Laosu. Procesy w Laosie z reguły nie spełniają międzynarodowych standardów sprawiedliwego procesu: sądy nie są niezależne, oskarżeni nie mają dostępu do odpowiedniej pomocy prawnej ,a wyniki procesów są często wyznaczane z góry.

 

ZALECANE DZIAŁANIA: Prosimy o natychmiastowe wysyłanie listów, emaili, faxów w

języku rosyjskim, angielskim lub polskim:

 

 • wyrażając troskę o bezpieczeństwo 16 mężczyzn (z wymienieniem ich z nazwiska) zmuszonych do powrotu do prowincji Champassak w Laosie 4 lipca 2004 r.;
 • deklarując, że Amnesty International nie usprawiedliwia stosowania przemocy przez grupy opozycyjne;
 • nagląc władze do ujawnienia dokładnego miejsca przetrzymywania mężczyzn i niezwłocznego zapewnienia im dostępu do prawników, rodzin i odpowiedniej opieki lekarskiej; 
 • nagląc władze do zapewnienia, że ludzie ci będą traktowani w sposób humanitarny zgodnie z międzynarodowymi standardami, nie zostaną poddani torturom i nie będą źle traktowani w więzieniu;
 • wzywając władze do udostępnienia wszystkich zakładów karnych niezależnym organizacjom humanitarnym i praw człowieka; 
 • nagląc władze do zapewnienia oskarżonym procesu w pełni zgodnego z międzynarodowymi standardami sprawiedliwych procesów.

PROSIMY O NATYCHMIASTOWE WYSYŁANIE APELI NA ADRES:

 

1.  Premier

Bounyang Vorachit

Office of the Prime Minister

Rue Sisavat

Vientiane

Laos

Fax: + 856 21 212408 (z dopiskiem: c/o Ministry of Information)

Zwrot grzecznościowy: Dear Prime Minister / Szanowny Panie Premierze

 

2. Wicepremier, Minister Spraw Zagranicznych

Somsavat Lengsavat

Ministry of Foreign Affairs

That Luang

Vientiane

Laos

Fax:     + 856 21 414009

Zwrot grzecznościowy: Dear Minister / Szanowny Panie Ministrze

 

 

W razie wysyłania apeli po 20 sierpnia 2004 roku prosimy najpierw skontaktować się z Zespołem Pilnych Akcji.

Tematy