List Amnesty International do Prokuratora Generalnego ws. Tomasza Piątka

W piśmie Gauri van Gulik, Dyrektorka ds. Europy i Azji Centralnej Amnesty International, zwraca się z prośbą o informacje i wyjaśnienia co do właściwości prokuratury i ewentualnych zarzutów wyjaśnianych w toku postępowania.