List otwarty Amnesty International do Wicepremiera Pawlaka w sprawie spotkania z wicepremierem ChRL

Warszawa, dn. 14 stycznia 2008 r.

Szanowny Panie Premierze,
Stowarzyszenie Amnesty International zwraca się z prośbą, aby podczas jutrzejszego spotkania z Wicepremierem, Zengiem Peiyanem, poruszono kwestię poważnych naruszeń praw człowieka w Chinach, na które narażeni są zarówno chińscy obywatele, jak również przedstawiciele mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych, zamieszkujący ChRL.
Apelujemy o:

  • umożliwienie chińskim obywatelom korzystania z prawa do wolności słowa, podstawowego prawa przysługującego każdemu człowiekowi;
  • zniesienie cenzury ograniczającej wolność mediów;
  • zaprzestanie narastających represji wobec aktywistów i obrońców praw człowieka;
  • natychmiastowe przywrócenie sprawiedliwych procesów sądowych wpisanych w międzynarodowe standardy ochrony praw człowieka;
  • zmniejszenie liczby wykonywanych egzekucji, a w konsekwencji całkowite zniesienie kary śmierci.

Pozostajemy utwierdzeni w przekonaniu, że temat podstawowych wolności i praw człowieka powinien towarzyszyć rozmowie na temat rozwoju polsko-chińskiej współpracy.
Z poważaniem,
Draginja Nadażdin
Dyrektorka Amnesty International Polska