Litwa musi ujawnić prawdę o więzieniach CIA

Komitet skrytykował także Litwę za stosowanie tajemnicy państwowej jako pretekstu do odmowy ujawnienia informacji. W styczniu tego roku Prokurator Generalny Litwy umorzył śledztwo twierdząc, że upłynął termin składania oskarżeń i nie przedstawiono dowodów przestępstwa.
– Wiele części układanki jest na swoim miejscu, w tym faktyczne lokalizacje więzień  powiedziała Julia Hall, ekspert Amnesty International  ds. “wojny z terroryzmem” i praw człowieka w Europie. – To czego brakuje, to wola polityczna, aby właściwie zbadać przypadki zniknięć i tortur, które mogły mieć miejsce w tych więzieniach. To wstyd, że mimo tak dużej liczby informacji, przeprowadzono pozorowane śledztwo, a winni nie zostali pociągnięci do odpowiedzialności.
Amnesty International potępiła przedwczesne zamknięcie śledztwa i wysłała Prokuratorowi Generalnemu Litwy szczegółowe informacje nt. kilku kluczowych wątków śledztwa, które jej zdaniem nie zostały podjęte oraz listę osób gotowych złożyć zeznania. Jednakże wezwanie do wznowienia śledztwa zostało przez Litwę zlekceważone. W odpowiedzi na raport CPT rząd powtórzył, że informacje nt. śledztwa nie mogą zostać ujawnione, nawet CPT, gdyż stanowią one tajemnicę państwową. Rząd powiedział także, że nie przedstawiono żadnych informacji potwierdzających, że więźniowie byli przetrzymywani w tajnych więzieniach.
– Praca prokuratora polega na niezależnym i dynamicznym poszukiwaniu dowodów – powiedziała Julia Hall. –Rządowa odpowiedź wskazuje, że prokuratorzy byli pasywni. Prokurator Naczelny Litwy musi przeprowadzić teraz pełne, skuteczne i bezstronne śledztwo, czego Amnesty International i CPT oczekiwały od samego początku. Liczymy na to, że Unia Europejska będzie wywierać presję na litewskim rządzie, aby śledztwo było kontynuowane.
Tło wydarzeń
Litewskie śledztwo parlamentarne, zakończone w grudniu 2009 r., potwierdziło istnienie tajnych więzień CIA, jednak zostało przerwane tuż przed stwierdzeniem, że więźniowie faktycznie byli w nich przetrzymywani. W styczniu 2010 r., biuro Prokuratora Generalnego Litwy rozpoczęło śledztwo w sprawie domniemanego uczestnictwa przedstawicieli wywiadu w utworzeniu i prowadzeniu tych więzień. Delegacja CPT odwiedziła lokalizację dwóch tajnych więzień. Był to pierwszy taki przypadek, kiedy niezależne ciało obserwacyjne odwiedziło tajne więzienie, utworzone przez CIA w Europie w ramach globalnych operacji antyterrorystycznych rządu USA. Śledztwo Prokuratora Naczelnego Litwy zostało umorzone 14 stycznia br. Amnesty International domaga się od władz Litwy pilnego wznowienia dochodzenia.
Tłumaczył Paweł Raczek