Meksyk: Władze nie traktują poważnie bezpieczeństwa kobiet

W swoim raporcie AI bada problemy, na jakie napotykają meksykańskie kobiety, które próbują zgłaszać przypadki przemocy domowej w tym m.in. odmowa zaakceptowania zażaleń, niewłaściwie przeprowadzone śledztwo oraz niedostateczne stosowanie środków ochronnych i zapobiegawczych.
Raport został opublikowany 18 miesięcy po tym jak Meksyk uchwalił przepisy dotyczące przeciwdziałania przemocy domowej.
-Ponad rok temu Meksyk podjął kroki zmierzające do utworzenia nowego prawa chroniącego kobiety przed przemocą, jednak prawo to nie będzie w stanie zapewnić kobietom należytej protekcji dopóki nie zostaną wprowadzone odpowiednie środki i narzędzia zapobiegawcze na szczeblu federalnym i stanowym- – powiedziała Kerrie Howard, Zastępca Dyrektora Amerykańskiego Programu AI.
Przemoc domowa wobec kobiet w Meksyku – tak jak w wielu innych częściach świata – jest zjawiskiem powszechnym. Zgodnie z przeprowadzonymi w 2006 r. badaniami, które swym zasięgiem objęły cały kraj, jedna na cztery kobiety cierpiała z powodu przemocy ze strony swojego partnera, ale 82% z nich zdecydowało się tego nie zgłaszać.
Kobiety, które znajdują dość odwagi, aby zameldować o znęcaniu się są często traktowane z obojętnością i same muszą udowadniać, że stały się obiektem przemocy. W wielu przypadkach władze każą im osobiście dostarczyć wezwanie do agresora.
31 sierpnia 2005, były mąż Marceli włamał się do jej domu w stanie Sonora i pchnął ją nożem, pozostawiając sparaliżowaną na okres 4 miesięcy. Przez lata Marcela złożyła 10 skarg o znęcaniu się do biura publicznego oskarżyciela, ale za każdym razem doradzano jej, aby rozwiązywała swoje problemy dyskretnie ze swoim partnerem.Pewnego razu powiedziano jej: -jeśli przyjdziesz do nas potłuczona, wtedy będziemy mogli coś zrobić-.Po tym jak została dźgnięta nożem, jej były mąż został oskarżony o usiłowanie morderstwa i skazany na 10 lat,. Niedawno złożona została apelacja o przedłużenie wyroku, ponieważ Marcela boi się, że kiedy on wyjdzie na wolność, znajdzie ją i zabije.
-Kobiety w Meksyku potrzebują, aby zgłaszane przez nie skargi były traktowane poważnie. Konieczne jest również dostosowanie prawa i efektywnych mechanizmów ochrony oraz stworzenie schronisk, w których kobiety mogłyby znaleźć pomoc- – powiedziała Kerri Howard.
Ogólnonarodowe Prawo Kobiet do życia bez przemocy weszło w życie w lutym 2007. Od tego czasu wiele stanów wprowadziło podobne przepisy, jednak nie podjęły one jeszcze konkretnych kroków zapewniających ich właściwe przestrzeganie i egzekucję.

Amnesty International wzywa władze Meksyku do:

  • Publicznego zobowiązania się, że przepisy chroniące prawa kobiet zostaną natychmiast wdrożone.
  • Przeznaczenia odpowiednich środków koniecznych dla wdrożenia tego prawa
  • Przeprowadzenia śledztwa, które pozwoliłoby wyjaśnić, dlaczego wyroki dla sprawców przemocy wobec kobiet pozostają niskie i dlaczego wciąż niewiele kobiet zgłasza stosowanie wobec nich przemocy.

Pełna wersja Raportu

Fakty i liczby – ang

Przypadki – ang
Tłumaczyła Monika Kisiel – Deptuła