Międzynarodowy Trybunał Karny: do zaistnienia Trybunału brak już tylko pięciu ratyfikacji

W ciągu ostatnich trzech dni, jako 53., 54. i 55. państo, Statut Rzymski ratyfikowały Mauritius, była Jugosławiańska Republika Macedonii i Cypr.

Amnesty International wyraża szacunek dla zaangażowania państw, które dotychczas ratyfikowały Statut Rzymski, na rzecz położenia kresu bezkarności po popełnieniu największych zbrodni, jakie znane są ludzkości.

-W tym ważnym momencie w procesie powoływania Międzynarodowego Trybunału Karnego wzywamy wszystkie państwa do podjęcia pilnych kroków prowadzących do ratyfikacji Statutu Rzymskiego i do ostatecznego zaistnienia Trybunału zgodnie z ustalonym prawem, które również zobowiązuje do pełnej współpracy z Trybunałem po jego zaistnieniu- – mówi Amnesty International.

Fakty
Statut Rzymski Międzynarodowego Trybunału Karnego został przyjęty na międzynarodowej konferencji 17 lipca 1998. Statut jest traktatem powołującym stały międzynarodowy trybunał karny dla prowadzenia dochodzeń i osądzania ludzi oskarżonych o ludobójstwo, zbrodnie przeciw ludzkości i zbrodnie wojenne. W Statucie zawarta jest klauzula postanawiająca o zaistnieniu Trybunału po podpisaniu i ratyfikowaniu traktatu przez 60 państw.

Amnesty International działała na rzecz powołania Międzynarodowego Trybunału Karnego – wspólnie z koalicją zawiązaną w tej sprawie i obejmującą ponad 1000 jej uczestników – od roku 1993. Niezwłocznie po przyjęciu Statutu Rzymskiego Amnesty International rozpoczęła światową kampanię wzywającą wszystkie rządy do jego podpisania i ratyfikacji i do podjęcia pełnej współpracy z Trybunałem po jego zaistnieniu.

Z chwilą kiedy to nastąpi po zdeponowaniu 60. ratyfikacji, Amnesty International będzie w dalszym ciągu prowadziła kampanię apelującą do wszystkich rządów o podpisanie i ratyfikowanie Statutu Rzymskiego. Będzie to ważne, bowiem w wielu przypadkach Trybunał będzie władny działać tylko w odniesieniu do zbrodni popełnionych na terytorium państwa – strony traktatu bądź przez obywatela takiego państwa.

Tematy