Myanmar: Amnesty International pomyślnie ocenia pierwszą wizytę, wzywa do dalszych udoskonaleń

-Dalsze więzienie około 1200-1300 więźniów politycznych, z których wielu AI uznaje za więźniów sumienia, przetrzymywanych za ich pokojowe działania o charakterze politycznym, było jednym z kluczowych zagadnień omawianych z miejscowymi władzami- – powiedział przedstawiciel AI podczas konferencji prasowej zorganizowanej 10 lutego 2003 roku w Bangkoku (Tajlandia).

Organizacja, która była proszona o przybycie do Myanmaru od 1988 roku, pozytywnie oceniła wysiłki podjęte przez urzędników państwowych w kraju w celu sprostania prośbom delegacji oraz szczere dyskusje, które prowadziła z przedstawicielami ministerstw, policji i służb więziennych.

Podczas wizyty członkowie delegacji AI spotkali się także z Daw Aung San Suu Kyi – sekretarzem generalnym Narodowej Ligi na rzecz Demokracji (National League for Democracy, NLD) oraz z członkami i osobami wspierającymi NLD. Delegaci rozmawiali z przedstawicielami różnych organizacji międzynarodowych, kręgów biznesowych i dyplomatycznych. Ponadto wizytowali ośrodki zatrzymań, m.in. więzienie Insein w Yangon i oddział strzeżony w Yangon General Hospital.

Spotkanie delegacji z Daw Aung San Suu Kyi odbyło się 31 stycznia w jej rezydencji.

-Podczas 2-godzinnego spotkania przebiegającego w serdecznej atmosferze omawialiśmy rozmaite zagadnienia będące naszą wspólną troską- – powiedziała przedstawiciel AI, wyjaśniając, że treść tych rozmów jest poufna i zgadzając się ze zdaniem Daw Aung San Suu Kyi.

AI postrzega tę wizytę jako początek procesu, którego rezultatem powinien być powrót organizacji do tego kraju dla celów badawczych.

-Jednym z naszych kluczowych celów tej wizyty było spotkanie się w Yangon z tak dużą liczbą osób jak to tylko możliwe oraz położenie fundamentów dla podróży do innych części kraju, aby tam prowadzić badania w kolejnych miesiącach tego roku- – dodała AI.

Pod koniec wizyty delegaci zaoferowali pisemne rekomendacje dotyczące natychmiastowych działań w celu zmniejszenia cierpień w więzieniach i ośrodkach dla aresztowanych szczególnie, że wszyscy więźniowie, także ci przetrzymywani z powodów politycznych powinni mieć możliwość czytania i pisania, a także nie powinni być przetrzymywani w odosobnieniu.

Podczas spotkania z przedstawicielami SPDC AI przedstawiła również przypadki ostatnio aresztowanych więźniów politycznych i wezwała do natychmiastowego zwolnienia z powodów humanitarnych jednej z więźniarek, przetrzymywanej w więzieniu Insein w Yangon, wraz z jej 18-miesięcznym dzieckiem.

Organizacja oczekuje na odpowiedź ze strony SPDC w kwestii swoich zaleceń.

Niepokoje AI dotyczące sytuacji w Myanmarze są szeroko pojmowane, a dyskusje na te tematy dotykają wielu kwestii, skupiających się przede wszystkim na administracji i wymiarze sprawiedliwości.

-Bez dobrego prawa, odpowiedniego systemu policyjnego, sprawiedliwych procesów i ludzkich warunków w miejscach zatrzymań naruszenia mogą być i będą kontynuowane, dopuszczający się ich będą pozostawać bezkarni, a ofiary nie będą miały szansy na zyskanie rekompensaty- – stwierdza AI.

Tło

Wizyta miała miejsce w dniach 30 stycznia – 8 lutego 2003 roku. Była to pierwsza w historii wizyta AI w Myanmarze. Delegatami w misji były: Demelza Stubbings, dyrektor programowy dla regionu Azja-Pacyfik i Donna Guest, znawczyni i badaczka Myanmaru i Tajlandii.

AI prowadzi politykę przeprowadzania wizyt we wszystkich państwach na całym świecie, aby badać sytuację praw człowieka oraz rozmawiać z przedstawicielami władz i innych ciał decyzyjnych w celu ochrony i promowania praw człowieka.

Tematy