Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Amnesty International

W związku z Postanowieniem z dnia 9 sierpnia 2010 roku wydanym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Zarząd Stowarzyszenia w podjął decyzję o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w celu dostosowania zmian statutowych przyjętych na Walnym Zgromadzeniu 5 czerwca 2010 do uwag organu nadzoru. Projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszego listu i dotyczą one wyłącznie umiejscowienia postanowienia dotyczącego możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w odpowiednim Rozdziale Statut.
Walne Zgromadzenie odbędzie w dniu 17 października 2010 o godzinie 11.00 w Biurze Stowarzyszenia Amnesty International ul. Piękna 66a lok. 2 w Warszawie. Wszystkie osoby chętne do wzięcia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres [email protected] ( w tytule prosimy wpisać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 2010) do dnia 15 października 2010.
Jednocześnie, w związku z faktem, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z art. 19 pkt. 2 Statut zostaje zwołane wyłącznie w celu dostosowania zmian statutowych do uwag organu nadzoru i nie może podejmować innych uchwał, w dni 17 października o godzinie 11.30 w Biurze Stowarzyszenia odbędzie spotkanie z Zarządem oraz Pracownikami, na które serdecznie zapraszamy. Uchwały dotyczące Walnego Zgromadzenia znajdują się na : www.aktywakcja.pl

Tematy