Nagminne łamanie praw dziecka – Zuzanna Kulińska – Onet.pl

Amnesty International w podejmowanych przez siebie działaniach podkreśla, iż prawa człowieka są niepodzielne. Nie wywiązywanie się z obowiązku zapewnienia dostępu do edukacji w krajach Afryki prowadzi często do innych ciężkich naruszeń praw człowieka, jak przymusowa pracy dzieci, przedwczesne,  często wymuszone przez rodzinne małżeństwa oraz zwiększony udział dzieci w konfliktach zbrojnych.
Czytaj dalej

Tematy