Nepal: Obawa o bezpieczeństwo/ możliwe zaginięcie/ obawa stosowania tortur

Świadkowie donoszą, że w dniu 21 sierpnia Jahid Ali Sai, rolnik, został aresztowany przez ubranych po cywilnemu żołnierzy w prowincji Banke w środkowo – zachodniej części Nepalu. Wojsko zaprzecza, że jest on więziony. Istnieją informacje potwierdzające fakt jego przetrzymywania w wojskowych koszarach w prowincji Banke. Amnesty International uważa, że jest narażony na tortury i inne pogwałcenia praw
człowieka. 

Zgodnie z relacją świadka, o godzinie 5 rano około 100 żołnierzy otoczyło dom, w którym spał Jahid Ali Sai, w rejonie VDC (Bankattee Village Development Commitee). Wojskowi najpierw przeszukali posesję, następnie zabrali Jahida Ali Sai oraz właściciela posesji. Obu mężczyzn związano linami, a następnie przewieziono do koszar Shi Kali Dal w Nepalgunj, w prowincji Banke. Właściciela domu zwolniono następnego dnia. Narodowa komisja praw człowieka bezskutecznie apelowała do lokalnych urzędników wojskowych o ujawnienie miejsca pobytu Jahida Ali Sai. Nie jest także znany powód jego aresztowania.

TŁO WYDARZEŃ

Odkąd Komunistyczna Partia Nepalu (CPN) (Maoiści) ogłosiła -wojnę ludową- w lutym 1996 roku, Nepal ogarnięty jest konfliktem, który rozprzestrzenił się na cały kraj i stał się areną łamania praw człowieka.

Pogwałcenia praw człowieka zarówno przez służby bezpieczeństwa, jak i członków CPN-u (Maoiści) nasiliły się w sierpniu 2003 r. po złamaniu zawieszenia broni.
Zarówno w 2002, jak i w 2003 roku, w Nepalu doszło do rekordowej liczby -zaginięć- spośród wszystkich państw na świecie. Ludzie aresztowani przez służby bezpieczeństwa są często przetrzymywani w wojskowych koszarach bez dostępu do rodzin, prawników, czy opieki medycznej. Narażeni są na tortury. Niekiedy więzieni są w całkowitym odosobnieniu. Zawiązuje się im oczy. CPN (Maoiści) porwali setki osób m. in. nauczycieli i dzieci chodzące do szkół, w celu -edukacji politycznej-.

1 lipca 2004 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ogłosiło, że komisja złożona z 5 osób będzie badać, co się stało z osobami, które -zaginęły- po porwaniu przez służby bezpieczeństwa, a następnie przedstawi raport rządowi. W pierwszym raporcie, dostarczonym 11 sierpnia, komisja stwierdziła, że zbadała tylko 36 przypadków rzekomych -zaginięć-, co było liczbą dość rozczarowującą z uwagi na fakt, iż do Narodowej Komisji Praw Człowieka od sierpnia 2003 r. dotarło 700 powiadomień o -zaginięciach-.

ZALECANE DZIAŁANIA: Prosimy o natychmiastowe wysyłanie listów, emaili, faxów w
języku angielskim lub polskim:

  • wyrażając obawę o bezpieczeństwo Jahida Ali Sai, który został aresztowany przez
    wojsko 21 sierpnia;
  • prosząc, aby był traktowany w sposób humanitarny, bez uciekania się do stosowania tortur i maltretowania;
  • wzywając władze do podania do wiadomości publicznej miejsca jego pobytu i
    zapewnienia natychmiastowego dostępu do krewnych, prawników i jakiejkolwiek
    wymaganej opieki medycznej;
  • wzywając do jego natychmiastowego i bezwarunkowego zwolnienia, o ile nie zostanie oskarżony o popełnienie przestępstwa kryminalnego.

PROSIMY O NATYCHMIASTOWE WYSYŁANIE APELI NA ADRES:

1. Lt. Colonel Raju Nepali
Head, Royal Nepal Army Human Rights Cell,
Army Headquarters
Singha Durbar
Kathmandu, Nepal
Fax:  +977 14 245 020 lub +977 14 226 292
Forma grzecznościowa: Szanowny Panie/
Dear Lt. Colonel

2. General Pyar Jung Thapa
Chief of Army Staff (COAS)
Army Headquarters
Kathmandu, Nepal
Fax:  + 977 1 4 242 168
Forma grzecznościowa: Szanowny Panie/
Dear General

W razie wysyłania apeli po 15 października 2004 roku prosimy najpierw skontaktować się z Zespołem Pilnych Akcji.

Tematy