Nepal: Prawa człowieka muszą być priorytetem!

Organizacja zaapelowała do rządu i przywódców Maoistów o zapewnienie, że środki służące zapobieżeniu kolejnym zabójstwom, -zaginięciom-, torturom i porwaniom, stosowanym przez obie strony podczas maoistycznej -wojny ludowej- będą częścią rozmów, a następnie zostaną jak najszybciej wynegocjowane i wprowadzone w życie.

Amnesty International zaproponowała ponadto następujące środki:

  • Ustanowienie wzajemnie uzgodnionego mechanizmu monitorowania praw człowieka, w tym międzynarodowych sprawozdawców z silnym mandatem w sferze ochrony praw człowieka;
  • Zagwarantowanie przeprowadzenia niezależnych śledztw przez ciało mające uprawnienia i możliwości przypisania pełnej odpowiedzialności za naruszenia praw człowieka i zbadania wszystkich zarzutów o naruszenia praw człowieka, które zgłoszono w kontekście -wojny ludowej-, oraz przyznanie odszkodowań ofiarom lub ich krewnym;
  • Niezależne zbadanie sytuacji wszystkich uwięzionych na podstawie Ustawy o działalności terrorystycznej i wywrotowej (Terrorist and Disruptive Activities Act – TADA) z zamiarem zwolnienia tych, przeciw którym nie ma dowodów o uczestnictwo w działalności przestępczej;
  • Powrót do domów wszystkich dzieci zwerbowanych do wojska przez Maoistów, wraz z odpowiednimi postanowieniami o pomocy dla dzieci w ich powrocie do społeczeństwa.

Amnesty International zakomunikowała także swój zamiar przedstawienia zaangażowanym stronom propozycji przybycia do Nepalu dla przedyskutowania możliwości wykorzystania zawieszenia ognia i bliskich rozmów pokojowych jako rzeczywistej szansy na polepszenie sytuacji praw człowieka w kraju.

Tło wydarzeń

W raporcie opublikowanym 19 grudnia 2002 roku, Amnesty International wyraziła zaniepokojenie szybko pogarszającym się stanem respektowania praw człowieka w Nepalu. Wezwała władze do przyjęcia międzynarodowej pomocy dla zapewnienia wzmocnionej ochrony praw człowieka oraz stworzenia systemu egzekwowania prawa, zdolnego do rozpatrywania doniesień o naruszeniach praw człowieka z większą przejrzystością i z wyższym stopniem odpowiedzialności.

Wśród popełnionych przez służby bezpieczeństwa pogwałceń praw człowieka, udokumentowanych przez Amnesty International, były tysiące zabójstw, ponad 200 -zaginięć-, tortury oraz arbitralne zatrzymania i aresztowania na mocy TADA.

Naruszenia praw człowieka, których dopuścili się Maoiści, zawierały umyślne morderstwa popełnione na około 900 cywilach uznanych za -wrogów rewolucji-, branie zakładników dla okupu, torturowanie schwytanych osób oraz umyślne morderstwa popełnione na schwytanych członkach służb bezpieczeństwa. Maoiści dopuszczali się ponadto wcielania dzieci w swoje szeregi.

Tematy