Nie ma usprawiedliwienia dla tortur i tajnych więzień

Amnesty International od chwili pojawienia się pierwszych podejrzeń w sprawie istnienia w Polsce tajnego więzienia CIA wzywała Polskę do przeprowadzenia pełnego, rzetelnego i niezależnego śledztwa w tej sprawie. Podobne apele pojawiły się również w raportach Rady Europy i Komisji Parlamentu Europejskiego. Wyraziliśmy swoje zadowolenie, kiedy marcu 2008 roku prokuratura wszczęła śledztwo. W kwietniu 2009 roku rozpoczęliśmy międzynarodową kampanię, w której wzywamy władze Polski do informowania opinii publicznej o zakresie i metodach prowadzonego śledztwa, a także podania do wiadomości publicznej jego wyników. Domagamy się również jasnego sygnału, że byli i obecni urzędnicy państwowi, którzy będą zeznawać, nie zostaną pociągnięci do odpowiedzialności za złamanie tajemnicy państwowej. Petycję do premiera Donalda Tuska w tej sprawie można podpisać na stronie www.amnesty.org.pl (http://amnesty.org.pl/index.php-id=1070) oraz www.amnesty.org http://www.amnesty.org/en/appeals-for-action/cia-crimes-and-polish-complicity-transparency-accountability-needed).
Według doniesień -Rzeczpospolitej- i TVP Info śledztwo jest prowadzone w sprawie ograniczenia suwerenności państwa. Jednak pojawiające się doniesienia o istnieniu tajnego więzienia wskazują również, że na ich terenie mogło dojść to stosowania tortur. Śledztwo powinno być prowadzone także w sprawie pozbawienia wolności oraz stosowania tortur. Torturowanie i pozasądowe przetrzymywanie osób przez długie lata nie może być nigdy usprawiedliwione, niezależnie od tego, kim są osoby, których to dotyczy.
Publikacja -Rzeczpospolitej- ma miejsce niedługo po ujawnieniu pełnego tekstu raportu Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża (http://www.nybooks.com/icrc-report.pdf) powstałego na podstawie rozmów z osobami przetrzymywanymi obecnie w więzieniu w Guantanamo, które według niektórych doniesień mogły być przetrzymywane w Polsce. Metodyka utrzymywania zatrzymanych -na krawędzi życia i śmierci- została dokładnie opisana i uznana za torturę przez ciało stojące na straży Konwencji Genewskich. Jeżeli okaże się, że opisane w niej procedury były stosowane w Polsce, będzie to pogwałcenie prawa krajowego i międzynarodowego wiążącego dla Polski.
Doniesienia -Rzeczpospolitej- pojawiają się w kilka dni po zapowiedzi ze strony nowego szefa CIA Leona Panetty, że program pozasądowego przetrzymania i transferów więźniów zostanie zakończony. O zaangażowaniu krajów europejskich w ten program Amnesty International pisała wielokrotnie, m.in. w raporcie -State of denial- (http://www.amnesty.org/en/library/info/EUR01/003/2008/en) z czerwca 2008 roku. Amnesty International wzywa, aby zarówno władze USA, jak i krajów europejskich wyjaśniły tę kwestię, a winni poważnych naruszeń praw człowieka zostali pociągnięci do odpowiedzialności.