Niepewna przyszłość więźniów Guantánamo

-Władze amerykanskie w ciagu ostanich miesiecy pozwalały na to, aby przetrzymywani w Guantanamo byli przedmiotem politycznych gier i aby polityka strachu dominowala nad prawami człowieka- powiedziała Susan Lee, Dyrektorka Programu Regionalnego Amnesty International ds. Ameryk.
-Teraz, tak jak powinno być od początku, władze powinny zapewnić zatrzymanym uczciwe procesy sądowe lub natychmiast wypuścić ich na wolność.- powiedziała Susan Lee.
22 stycznia 2009 roku, Prezydent Obama podpisał dekret zobowiązujący jego administrację do rozwiązania problemu osób przetrzymywanych w Guantánamo -tak szybko jak to możliwe- oraz do zamknięcia więzienia -nie później niż w rok od tej decyzji-.
W wypowiedzi Prezydenta Obamy ze środy 18 listopada 2009 roku, nie padła konkretna data zamknięcia więzienia. Prezydent stwierdził jedynie, że spodziewać się można tego w przyszłym roku, a dokładny termin -zależy od współpracy z Kongresem-.
Nadzieje na rozwiązanie problemu przetrzymywanych w Guantánamo w tym roku wydają się być płonne w kontekście starań członków Kongresu, by zablokować zamknięcie więzienia oraz powolnych działań administracji w celu postawienia zarzutów zatrzymanym.
W tym samym czasie dyplomatyczne starania w sprawie znalezienia rozwiązania problemu więźniów, którzy w obawie przed naruszeniami praw człowieka nie mogą zostać odesłani do ojczystych krajów, zostały zniweczone, gdyż władze Stanów Zjednoczonych odmówiły któremukolwiek z nich prawa do pozostania na terenie USA.
Amnesty International od dawna apeluje o postawienie zatrzymanych przed niezależnym i bezstronnym sądem – a nie komisją wojskową – lub też o ich natychmiastowe wypuszczenie na wolność.
Organizacja wzywała także wielokrotnie Stany Zjednoczone do nie stosowania kary śmierci w żadnej ze spraw.
Od kiedy Barack Obama objął urząd prezydenta, 26 zatrzymanych zostało przeniesionych z Guantánamo. W więzieniu wciąż przebywa 215 osób.
Jeden z zatrzymanych został postawiony przed sądem federalnym w Nowym Jorku, a władze ogłosiły, że kolejnych pięciu więźniów zostanie przeniesionych do miast, w których odbędą się ich procesy. Prawdopodobnie wymiar sprawiedliwości będzie dążył do wymierzenia im kary śmierci.
Prokurator Generalny USA powiedział, że administracja zadecydowała o zwróceniu kolejnych pięciu spraw z powrotem Pentagonowi, w celu przeprowadzenia procesów przed komisją wojskową.
22 stycznia, nakazując swojej administracji zapewnienie -szybkiego i odpowiedniego- rozwiązania wszystkich spraw więźniów Guantánamo oraz zamknięcie więzienia w ciągu roku, Prezydent Obama podkreślił, że -zatrzymania te budzą istotne obawy zarówno w Stanach Zjednoczonych jak i poza nimi-.
-Obawy te nie zniknęły a wypowiedź Prezydenta Obamy powoduje, że są nadal aktualne.- powiedziała Susan Lee.
Tłumaczenie Gabrysia Cichowicz