Nigeria: Kolejny wyrok śmierci przez ukamienowanie uchylony w apelacji na podstawie nowego szariackiego prawa karnego

To ostatnie wydarzenie jest kolejnym po sprawach, w których skazania i wyroki śmierci były uchylane w instancji odwoławczej, włączając w to ostatnią sprawę Yunsy Rafin Chiyawy z 14 listopada 2003 roku.

 

„Uchylanie w apelacji, na podstawie nowego prawa karnego Szariatu, kolejnych wyroków śmierci przez ukamienowanie z powodu niesprawiedliwości przeprowadzonego procesu jest pozytywnym sygnałem”, oświadczyła Amnesty International.

 

Jubrin Babaji został skazany 25 września 2003 roku za dopuszczenie się sodomii na podstawie sekcji 133 kodeksu karnego Szariatu, stanu Bauchi, z 2001 roku. Apelację od tego wyroku wniosła nigeryjska pozarządowa organizacja LEDAP, skupiająca grupę adwokatów.

 

Jak utrzymuje LEDAP, wyrok skazujący uchylono na podstawie odmowy prawa do sprawiedliwego procesu Jubrinowi Babaji. Główne zarzuty dotyczyły przeprowadzenia rozprawy przez niższy sąd szariacki na której oskarżony nie był reprezentowany przez obrońcę prawnego. Co więcej, jego przyznanie się do winy nie zostało zakwalifikowane prawnie jako przyznanie się zgodnie z nowymi uregulowaniami prawa Szariatu.

 

Pomimo tego, iż wyrok w stosunku do Jubrina Babaji uchylono, sprawy Fatimy Usman i Ahmadu Ibrahima na których ciążą wyroki śmierci przez ukamienowanie nadal pozostają nie rozstrzygnięte przez Sąd Apelacyjny Szariatu w Minna, stan Niger.

 

„Według Amnesty International kara śmierci jest pogwałceniem prawa do życia i jest najokrutniejszą, nieludzką i upokarzającą karą. Organizacja kategorycznie sprzeciwia się stosowaniu kary śmierci za jakiekolwiek przestępstwa i w stosunku do wszystkich spraw.”

 

Rząd nigeryjski powinien podjąć kroki w celu zniesienia tej kary oraz znowelizować wszystkie przepisy, włączając w to również prawo karne Szariatu, które przewidują zarówno karę śmierci jak i inne okrutne, upokarzające rodzaje kar.

 

Podczas ostatniej wizyty w Nigerii na spotkaniu z członkami Narodowej Grupy Studyjnej ds. Kary Śmierci, przedstawiciele Amnesty International apelowali o to by grupa zarekomendowała Rządowi Federalnemu zniesienie kary śmierci oraz wydanie natychmiastowego moratorium na wszystkie orzeczone a nie wykonane wyroki śmierci. Wydanie rekomendacji ma nastąpić w czerwcu 2004 roku.

Tematy