Nigeria: Ponad 200 tys. ludzi może stracić dach nad głową

-Planowane rozbiórki pogrążą setki tysięcy bezbronnych obywateli Nigerii w jeszcze głębszej biedzie-, powiedział Tawanda Hondora, Zastępca Dyrektora Amnesty International ds. Afryki. -Rząd powinien wstrzymać eksmisję, dopóki nie spełni ona międzynarodowych standardów ochrony praw człowieka-.
Władze stanu Rivers twierdzą, że rozbiórka jest konieczna, by można było wcielić plan rozbudowy Port Harcourt, który został rozpoczęty w 2009 r. Plan odnowy miejskiej obejmuje całe miasto, a w szczególności nadmorską promenadę. Szczegółowe dane dotyczące rozbudowy nie zostały jednak podane do wiadomości publicznej.
-Plany nie zostały skonsultowane z mieszkańcami, których one dotyczyły. Dlatego plan odnowy miejskiej wzbudził niepewność i poczucie braku bezpieczeństwa-, powiedział Tawanda Hondora. -Rząd musi dołożyć wszelkich starań, aby wykorzystać inne możliwości. Eksmisja powinna być jedynie ostatecznością-.
Władze Nigerii nie zaproponowały planu przesiedlenia do lokali zastępczych żadnej z setek tysięcy osób, które mają zostać eksmitowane.
28 sierpnia 2009 nadbrzeżne osiedle Njemanze zostało zburzone w ramach planu odnowy miejskiej. Oszacowano, że 13 tys. ludzi zostało przymusowo wysiedlonych. Nie poinformowano ich o tym zamiarze z wyprzedzeniem w rezultacie stracili swoje domy, a także w wielu przypadkach cały majątek i źródło utrzymania. Rok później wiele z tych osób wciąż nie ma gdzie mieszkać.
Piętnastoletni Chidi Ekiyor śpi pod wiaduktem, od czasu kiedy jego dom, który dzielił z ciotką w Njemanze, został zburzony. Chidi powiedział Amnesty International, że od czasu kiedy stracił swój dom był aresztowany pięciokrotnie. Nocami on i inni chłopcy są często dręczeni przez policję lub starszych chłopców, którzy ich okradają i biją.
-Pieniądze są problemem-, powiedziała Amnesty International Charity Roberts nauczycielka szkoły podstawowej, która mieszka w domu przeznaczonym do rozbiórki. -Obecnie ludzie nie mają nawet czego jeść. Jak mają się przenieść- To są ludzie, których życie zależy od oceanu, np. od połowów ryb. Co mają zrobić–.
Władze stanu Rivers twierdzą, że przedsięwzięły projekt wykupu wszystkich nadbrzeżnych nieruchomości wypłacając właścicielom rekompensatę. Jednakże zgodnie z projektem osoby wynajmujące, które stanowią większość ludności zamieszkującej ten obszar, są całkowicie ignorowane i nie przysługują im żadne uprawnienia. Właściciele, którzy nie chcą sprzedawać swoich domów również nie mają żadnej alternatywy.
-Nigeria wprowadziła przepisy prawne, które mają na celu ochronę lokatorów przed pozbawionymi skrupułów właścicielami mieszkań. To jest hipokryzja! Rząd, który stał się właścicielem nieruchomości, łamie ustanowione przez siebie zasady-, powiedział Tawanda Hondora.
Amnesty International wzywa władze Nigerii do całkowitego zaprzestania przymusowych eksmisji do czasu, gdy zapewnione zostaną wszystkie wymagane środki bezpieczeństwa, aby eksmisje były przeprowadzone zgodnie z międzynarodowymi standardami ochrony praw człowieka, oraz gdy zostanie opracowany plan przesiedleń, który zapewni mieszkańcom alternatywne miejsca zamieszkania. Władze powinny podjąć publiczne konsultacje dotyczące rozbudowy aglomeracji Port Harcourt oraz zapewnić, że plan ten jest zgodny z normami międzynarodowymi, a w szczególności z prawem do odpowiednich warunków mieszkaniowych.
Amnesty International jest również zaniepokojona użyciem nadmiernej siły, w tym bezprawnego użycia broni palnej przez siły bezpieczeństwa podczas przymusowych eksmisji. W październiku 2010 roku w Bundu ponad 12 ludzi zostało postrzelonych i poważnie rannych, a jedna osoba została zabita , kiedy siły bezpieczeństwa otworzyły ogień do tłumu protestującego przeciw planowanym rozbiórkom.
Tło sprawy
W 2007 r. południowo-afrykańska firma Arcus GIBB wygrała przetarg dotyczący opracowania planu rozwoju Port Harcourt, który miał określać rozwój miasta na kolejne 50 lat. Plan, który został rozpoczęty w kwietniu 2009r., obejmuje całe miasto oraz niektóre z okolicznych terenów. -Rozbudowa nadbrzeżnej promenady- jest głownym punktem planu.
Plan rozwoju miasta (Port Harcourt Master Plan) nie został podany do wiadomości publicznej.
Rozpoczętą w maju 2009 roku kampanię -Żądamy Godności- Amnesty International kieruje do rządów na całym świecie. Wzywa je do przedsięwzięcia odpowiednich środków, w tym do przyjęcia przepisów prawnych i prowadzenia polityki, zgodnych z międzynarodowymi przepisami praw człowieka i zabraniających oraz chroniących przed przymusowymi eksmisjami.
Kampania Amnesty International pod hasłem -Żądamy godności- ma na celu zakończenie naruszania praw człowieka, które powoduje pogłębianie się ubóstwa na świecie. Kampania mobilizuje ludzi z całego świata, aby żądali od rządów, korporacji i innych organizacji oraz osób będących u władzy wysłuchania głosów ludzi żyjących w ubóstwie i uznania oraz chronienia ich praw. Szczegółowe informacje dostępne są na stronach amnesty.org/demand_dignity oraz na amnesty.org.pl/zadamy_godnosci.
-Raport Amnesty International dotyczący strzelania w Bundu jest dostępny na stronie: http://www.amnesty.org/en/library/info/AFR44/022/2010/en
Kliknij tutaj, by wyrazić słowa solidarności z mieszkańcami Port Hacourt na stronie amnesty.org.
Tłumaczyła: Agnieszka Knopik