Nikaragua: Jak działa całkowity zakaz aborcji

Według oficjalnych danych; 33 dziewczęta i kobiety w ciąży zmarły w tym roku w Nikaragui. W zeszłym roku, w tym samym okresie zmarło ich 20. Amnesty International wierzy, że te dane są zaniżone, ponieważ sam rząd przyznaje, że liczba okołoporodowych śmierci matek nie zawsze jest rejestrowana.
Raport -Całkowity zakaz aborcji w Nikaragui: Zagrożone zdrowie i życie kobiet, kryminalizacja lekarzy- jest pierwszym raportem organizacji badającym skutki dla praw człowieka zakazu aborcji, kiedy zdrowie lub życie kobiety jest zagrożone, lub gdy jest ona ofiarą gwałtu lub kazirodztwa.

Znowelizowany Kodeks Karny Nikaragui przewiduje wyrok więzienia dla kobiety, która szuka możliwości aborcji, a także dla lekarza, który zapewni jej pomoc medyczną. Tylko 3% krajów świata ma tak surowe zakazy.
Nowy Kodeks wprowadza sankcje dla lekarzy i pielęgniarek, którzy leczą ciężarną kobietę z powodu raka, malarii, HIV/ AIDS, kłopotów kardiologicznych, gdy takie leczenia jest przeciwwskazane w ciąży i może spowodować uszkodzenie lub śmierć embriona lub płodu.
Idzie nawet tak daleko, że karze kobiety, które doświadczą poronienia, ponieważ w wielu przypadkach, niemożliwe jest rozróżnienie poronienia, do którego doszło z przyczyn naturalnych i wywołanego sztucznie.
To nowe prawo jest w konflikcie z Nikaraguańskimi Położniczymi Zasadami i Protokołami wydanymi przez Ministerstwo Zdrowia, które daje pełnomocnictwo do zastosowania terapeutycznej aborcji jako klinicznej pomocy w pewnych przypadkach. Jakkolwiek, nie ma gwarancji danej przez władze, że lekarze, którzy przestrzegają tych Zasad nie będą skazani.
-Nikaraguański zakaz terapeutycznej aborcji jest hańbą. Jest to skandal w sferze praw człowieka, który ośmiesza nauki medyczne i zniekształca prawo w broń przeciw zapewnieniu podstawowej opieki medycznej ciężarnym dziewczętom i kobietom- – mówi Kate Gilmore, zastępca Sekretarz Generalnej Amnesty International na konferencji prasowej w Meksyku, po powrocie z Nikaragui.
-Kodeks Karny Nikaragui jest bezdusznym i cynicznym narzędziem przepychanek politycznych, które miały miejsce w krajowych wyborach 2006 roku. Dziś karze on kobiety i często jeszcze dzieci za szukanie ratującej życie pomocy medycznej, a lekarzy za dostarczanie jej.-
W Nikaragui delegacja Amnesty International spotkała się z organizacjami praw człowieka, pracownikami medycznymi, członkami Zgromadzenia Narodowego oraz z Ministrem Zdrowia. Pomimo powtarzanego życzenia, Komisja Zgromadzenia Narodowego ds. Kobiet, Prezydent Ortega i jego rządowy Instytut dla Kobiet, odmówiły spotkania delegacji AI w celu omówienia wpływu prawa na dzieci mające zostać matkami, kobiety i ofiary gwałtu i kazirodztwa.
Delegacja Amnesty International spotkała się z młodymi dziewczętami, które były ofiarami przemocy seksualnej z rąk bliskich krewnych lub przyjaciół i zostały zmuszone do donoszenia ciąży – by urodzić, w wielu przypadkach, własnych braci i siostry. Niepokojący jest zarejestrowany w 2008 roku wzrost ilości samobójstw przez ciężarne nastolatki przez połknięcie trucizny.
Położnicy, ginekolodzy i lekarze rodzinni w Nikaragui, powiedzieli Amnesty International, że w warunkach istniejącego Kodeksu Karnego, nie są w stanie zapewnić efektywnej opieki medycznej nad chorymi śmiertelnie ciężarnymi kobietami i dziewczętami, z powody potencjalnego ryzyka dla płodu.
Jedna z lekarek powiedziała Amnesty International, że modli się, aby nie spotkać pacjentki z bezmózgowiem płodu (choroba ta oznacza, że płód nie może przeżyć). Perspektywa powiedzenia kobiecie, że będzie musiała donosić ciążę, mimo wyniszczających efektów fizjologicznych i psychicznych, jest dla niej trudna do wyobrażenia.
-To, co widzieliśmy w Nikaragui, to po prostu horror– mówi Kate Gilmore, zastępczyni Sekretarz generalnej Amnesty. -Dzieci są zmuszane do rodzenia dzieci. Kobietom odmawia się podstawowej opieki medycznej, w tym ratującej życie-.
-Dziewczęta będące w ciąży w wyniku kazirodztwa miały odwagę się z nami spotkać; prezydent Ortega – nie. Wygląda na to, że władze Nikaragui nie mają odwagi ani bronić tego prawa, ani zdecydować się na jego zniesienie, które jest pilnie potrzebne.-
Amnesty International domaga się do władz Nikaragui:

  • Niezwłocznego uchylenia prawa całkowicie zabraniającego aborcji
  • Zagwarantowania dostępu do bezpiecznej I dostępnej aborcji dla ofiara gwałtu orz kobiet, dla których kontunuowanie ciąży jest zagrożeniem dla życia I zdrowia.
  • Ochrony wolności słowa tych, którzy wypowiadają się przeciwko obecnie obowiązującemu prawu oraz zapewnienia wsparcia dziewczętom I kobietom dotkniętym przez to prawo.

Amnesty International oczekuje również, że Sąd Najwyższy Nikaragui pilnie wyda orzeczenie na temat legalności i konstytucyjności obecnie obowiązującego prawa.
Raport –The total abortion ban in Nicaragua: Women-s lives and health endangered, medical professionals criminalized-, wydamy w ramach światowej kampanii Żądamy godności-, dostępny jest w całości tutaj