Nowa kampania przeciwko mowie nienawiści i przestępstwom z nienawiści w Polsce

„Słowa to czyny. Hejt to tylko początek” – to hasło będzie towarzyszyć kampanii #NIEnawiść. – Chcemy zwrócić uwagę, że słowa same w sobie mogą ranić, ale są szczególnie niebezpieczne, bo mogą prowadzić do przemocy motywowanej uprzedzeniami – powiedziała Draginja Nadażdin, dyrektorka Amnesty International Polska. –  Historia pokazała, że niszcząca retoryka podziałów, obarczania winą i podsycania strachu prowadzi ostatecznie do przemocy.
Amnesty zwraca uwagę, że prawo do bezpieczeństwa i życia wolnego od przemocy, poniżenia i dyskryminacji przynależą każdemu, a hejt i mowa nienawiści są próbą zaprzeczenia tych praw i prowadzą do przestępstw z nienawiści. Nowa kampania przeciwko nienawiści będzie skupiała się na budowaniu wspólnoty ludzi, którzy chcą żyć w społeczeństwie opartym na empatii, otwartości i szacunku poprzez działania edukacyjne, aktywistyczne i rzecznicze.
Tło
W 2015 roku Amnesty International opublikowała raport „Dotknięci przez nienawiści, zapomniani przez prawo. Brak spójnego systemu zwalczania przestępstw z nienawiści w Polsce”, który pokazywał, jak groźne i długotrwałe skutki mają przestępstwa z nienawiści dla jednostek, ich bliskich i całych społeczności.