Nowy raport AI: Rasizm i wymierzanie sprawiedliwości

Doświadczenie milionów ludzi na całym świecie wskazuje na prosty fakt: rasizm podważa fundamenty wszystkich praw człowieka. Rasizm dostrzegany jest – w różnym stopniu i przejawiając się w różnych formach – w niemal wszystkich krajach świata, a często system wymiaru sprawiedliwości umacnia rasizm poprzez uleganie uprzedzeniom, jakie funkcjonują w miejscowej społeczności.

Raport AI podkreśla: tam, gdzie ą przejawy rasizmu, nie można oczekiwać sprawiedliwości. Wskazuje na niektóre kraje – na występujące w nich przypadki mające związek z wymiarem sprawiedliwości, z funkcjonowaniem systemu sądownictwa, ze sposobem egzekwowania prawa przez służby bezpieczeństwa i z nadużyciami w kontekście procedur badających zasadność udzielania azylu.

Amnesty International będzie wzywać rządy do zaprzestania politycznej dysputy, jaka zagraża przygotowaniom do Światowej Konferencji. Spory wokół kompensaty za niewolnictwo i kolonializm i zagadnienia dotyczące Izraela mogą spowodować, że cała Konferencja straci na znaczeniu.

Prezentacja Raportu AI dokonana zostanie na konferencji prasowej w Londynie, w siedzibie Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej (the Foreign Press Association), 11 Carlton House Palace, w środę 25 lipca o godz.10.30. Raport prezentować będą Kate Gilmore – Sekretarz Wykonawczy Amnesty International, Claudio Cordone – dyrektor programów w Międzynarodowym Sekretariacie AI w Londynie i Samkelo Mokhine – przedstawiciel sekcji AI w Afryce Południowej.

Kontakt w sprawie Raportu AI i konferencji prasowej w Londynie: Biuro Prasowe Amnesy International (Londyn), tel. / 20 7413/ 5566.

Tematy