Oblicza rasizmu

Na wystawie zostanie przedstawionych 250 plakatów, które były prezentowane w ramach Poster Festival Ljubljana -11. Otwarcie wystawy odbędzie się 12 kwietnia o godz. 18.00 w Muzeum Plakatu. Festiwal zorganizowany został we wrześniu 2011 roku przez Fundację Brumen we współpracy z Amnesty International Słowenia oraz uczelniami artystycznymi: Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie, École d-art Maryse Eloy Paris i Hanzehogeschool Groningen Academie Minerva. Zorganizowanie festiwalu oraz wystaw było możliwe dzięki grantowi uzyskanemu z Komisji Europejskiej w ramach programu “Prawa podstawowe i obywatelstwo”.
Tematyka wystawy dotyczy rasizmu i jego instytucjonalnej twarzy. Jej celem jest pobudzenie świadomości na temat takich treści przekazywanych przez instytucje państwowe, w których nietolerancja wobec odmienności rasowej nie jest wyrażana w sposób oczywisty, lecz funkcjonuje w ukryciu.
Otwarcie wystawy zbiegło się w czasie z obchodzonym 8 kwietnia Międzynarodowym Dniem Romów. Romowie to jedna z najbardziej marginalizowanych i dyskryminowanych grup w Europie. Miliony z nich żyje w osiedlach wybudowanych bez wymaganych prawem zezwoleń, gdzie nie ma odpowiednich warunków mieszkaniowych, dostępu do opieki medycznej, bieżącej wody czy elektryczności. Jednocześnie Amnesty International udokumentowała wiele przypadków przymusowych wysiedleń romskich rodzin, m.in. w Rumunii, Serbii i Włoszech.
– Mieszkając na ulicy Coastei, byliśmy już zintegrowani ze społeczeństwem – mieliśmy pracę, dzieci chodziły do szkoły średniej, mieliśmy przyzwoite standardy życia – dostęp do parku, etc. Tutaj, przy wysypisku śmieci, czujemy się dyskryminowani w każdym sensie – powiedzieli Amnesty International wysiedleni Romowie.
W niektórych krajach romskie dzieci umieszczane są w specjalnych szkołach przeznaczonych dla uczniów z lekkim upośledzeniem lub w oddzielnych szkołach i klasach, które zapewniają niższy poziom kształcenia. W konsekwencji ich późniejsza sytuacja na rynku pracy jest bardzo niekorzystna. Niezdolni do znalezienia pracy Romowie nie są w stanie poprawić swoich warunków mieszkaniowych czy pokryć kosztów edukacji dzieci. Marginalizacja społeczna wyklucza ich również z życia politycznego oraz narusza podstawowe prawa człowieka.
– W związku z Międzynarodowym Dniem Romów jeszcze raz należy podkreślić, że rządy europejskich państw nie gwarantują Romom ich podstawowych praw – powiedziała Draginja Nadaždin, Dyrektorka Amnesty International Polska. Zamiast przeciwdziałać i zwalczać stereotypy i uprzedzenia, które wyłącznie zaostrzają nietolerancję i nienawiść do Romów, niektóre rządy i urzędnicy państwowi, swoimi działaniami, raczej je wzmacniają. – Nadszedł czas – dodaje Draginja Nadaždin – by europejskie rządy zaczęły wypełniać swoje zobowiązania i zagwarantowały ochronę wszystkim obywatelom, w tym Romom. Nadszedł czas, by zakończyć politykę dyskryminacji i odciąć się od praktyk, które naruszają przysługujące Romom podstawowe prawa człowieka, utrzymując ich w zaklętym kręgu ubóstwa i marginalizacji.
Muzeum Plakatu w Wilanowie, otwarcie 12 kwietnia o godz. 18:00, wystawę będzie można obejrzeć do 6 maja 2012 r.