Obrońcy Baszira

Znamy już przykłady karania satrapów (np. Miloszević z Serbii, Taylor z Liberii), ale tylko byłych. Baszir natomiast, odpowiedzialny za zbrodnie wojenne w Darfurze, gdzie pod jego miłościwą prezydencją od 2003 r. zamordowano około 300 tys. ludzi, jest pierwszym urzędującym szefem państwa ściganym przez międzynarodowy wymiar sprawiedliwości.
więcej

Tematy