Obrońcy praw człowieka z Białorusi, Turkmenistanu i Rosji z wizytą w Polsce

Rosja, Białoruś i Turkmenistan owiane są złą sławą z powodu prześladowań, wobec osób, które w sposób pokojowy korzystają ze swoich praw. Amnesty International jest zaniepokojona, że działania obrońców praw człowieka są uznawane przez władze za niezgodne z prawem. Funkcjonariusze państwowi prześladują, torturują i aresztują ich bez obaw przed konsekwencjami.

 

Spotkania z gośćmi odbędą się:

 

Lublin: poniedziałek 23 maja, Trybunał Koronny ul. Rynek 1, godz. 17.00

 

Warszawa: wtorek 24 maja, gmach główny Politechniki Warszawskiej, pl. Politechniki 1,  godz. 18.00

 

Wezmą oni także udział w konferencji prasowej prezentującej Raport Roczny 2005 Amnesty International, w środę 25 maja, biuro AI w Warszawie ul. Piękna 66a, lok. 2, godz. 12.00

 

Sylwetki mówców:

 

Irina Touscik (23 lata) jest jedną z założycielek oraz koordynatorką do spraw praw człowieka w białoruskim opozycyjnym ruchu młodzieżowym Żubr. Tak jak inni działacze Żubra, była wielokrotnie zatrzymywana w związku ze swoją działalnością opozycyjną. W marcu 2005 roku Irina została wydalona z uniwersytetu. Oficjalnym powodem podanym przez władze uniwersyteckie było nie przystąpienie do egzaminów w terminie. Jednakże prawdopodobnie nastąpiło to na skutek jej działalności opozycyjnej.

 

Szachman Akbułatow urodził się w 1961 roku w Kazachstanie, dokąd, w 1944 roku za rządów Stalina, jego rodzina została deportowana wraz z tysiącami innych rodzin czeczeńskich i inguskich. W 1993 roku opuścił Kazachstan i udał się do Czeczenii. Gdy w 1999 roku wybuchł drugi konflikt zbrojny w Republice Czeczeńskiej, opuścił Grozny. Od marca 2000 roku mieszka razem z rodziną w Nazraniu, w Republice Inguszetii. W grudniu 2000 roku, Szachman Akbułatow rozpoczął pracę dla biura organizacji praw człowieka Memoriał w Nazraniu. Wraz z innymi czeczeńskimi, inguskimi oraz rosyjskimi kolegami udało im się zorganizować centrum, gdzie do tej pory tysiące ludzi otrzymało wsparcie i radę.

 

Farid Tuchbatullin jest działaczem ekologicznym i praw człowieka z Turkmenistanu. W 1993 roku dołączył do organizacji pozarządowej Klub Ekologiczny Dashoguz we wschodnim Turkmenistanie.

W marcu 2003 roku władze Turkmenistanu skazały go na trzy lata więzienia po nieuczciwym procesie. Amnesty International uznała go za więźnia sumienia. W kwietniu 2003 roku, na skutek protestów międzynarodowych, Farid Tuchbatullin został zwolniony i zmuszony do wyjazdu za granicę. Obecnie przebywa w zachodniej Europie, gdzie założył pozarządową organizację Turkmeńska Inicjatywa na rzecz Praw Człowieka.

 

Więcej informacji

Tematy