Ochrona praw człowieka musi być częścią pomocy dla Haiti.

Amnesty International kładzie nacisk na objęcie szczególną opieką dzieci, które zostały osierocone na skutek katastrofy. W grupie ryzyka znajdują się także kobiety, narażone na gwałty i inne akty przemocy. Jak donosi pracownik AI ds. Haiti Gerardo Ducos : -Obecna sytuacja na Haiti, upadek wymiaru sprawiedliwości oraz paraliż tamtejszej policji, stwarza optymalne warunki do łamania praw człowieka i wzrostu przestępczości w postaci gwałtów czy też wykorzystywania seksualnego kobiet. Ponadto istnieje duże prawdopodobieństwo nie wykrycia i nie ukarania tych przestępstw.-
Gerardo Ducos mówi, że ochrona najbardziej bezbronnej części populacji Haiti,przed przemocą seksualną i innymi nadużyciami jest tak samo ważna jak wydobycie jej spod gruzów.
Amnesty International solidaryzując się z ofiarami wtorkowego trzęsienia ziemi zwraca uwagę na fakt, iż tysiące poszkodowanych osób oczekuje pomocy od międzynarodowych organizacji humanitarnych w postaci dostępu do wody pitnej, jedzenia oraz leków. W obliczu katastrofy naturalnej, warunki egzekwowania prawa przez haitańska policję i tamtejszy wymiar sprawiedliwości są ograniczone przez zniszczoną infrastrukturę oraz duże straty osobowe w szeregach policji oraz w administracji.
Amnesty International już przed trzęsieniem donosiła o zatrważającym poziomie przestępczości seksualnej na Haiti: nawet przed trzęsieniem ziemi władze Haiti nie były w stanie efektywnie chronić praw człowieka obywateli Haiti, a szczególnie nie były w stanie chronić haitańskich kobiet przed przemocą seksualną . Jeżeli nie zostaną podjęte adekwatne działania równolegle do prowadzonej akcji ratowniczej po trzęsieniu ziemi, sytuacja kobiet ulegnie pogorszeniu.

Tematy