Oddaj swój głos na sprawiedliwą Polskę i Europę!

Wybory to również szansa na pokazanie naszego głosu i przyczynienie się do zbudowania bardziej pozytywnej przyszłości dla Europy. Możemy to zrobić nalegając, by polityczni liderzy traktowali sprawiedliwość i prawa człowieka priorytetowo, zamiast realizować krótkowzroczną politykę, która dzieli społeczeństwo.
Nasz głos ma znaczenie! W czasach, gdy niektórzy politycy posługują się strachem, nienawiścią i uprzedzeniami, fałszują obraz uchodźców, którzy szukają bezpieczeństwa, wzniecają nienawiść wobec mniejszości – wielu z nas niepokoi się tym, co przyniesie przyszłość.
Mimo to, jest też nadzieja, że oddając swój głos i domagając się bardziej sprawiedliwej Polski i Europy dla wszystkich, można zmienić ten kierunek. W całej Europie ludzie łączą się w grupach, społecznościach i narodach, by razem oddolnie budować społeczeństwa, w jakich chcą żyć: oparte na uczciwości, szacunku, w których ludzie są traktowani równo i solidaryzują się ze sobą udzielając sobie wsparcia.
Wzywamy wszystkich liderów i kandydatów w tych zbliżających się polskich i europejskich wyborach do zmiany kierunku polityki – ze strachu w stronę nadziei.
Chcemy, by zobowiązali się do tworzenia Polski i Europy, w których wszyscy korzystają z praw człowieka. A jeśli zostaną wybrani, by wypełnili te obietnice.
Oto nasze postulaty:
Ochrona wolnego i sprawiedliwego społeczeństwa: Jesteśmy świadkami narastającej liczby ataków na nasze prawa. Władza próbuje tłumić aktywizm społeczeństwa obywatelskiego, podważać struktury i instytucje, które zostały powołane do tego, by stać na straży ochrony naszych praw i wolności. My chcemy żyć w społeczeństwie wolnym i sprawiedliwym, w którym ludzie mogą się swobodnie wyrażać, kochać tego kogo chcą, być częścią dowolnej pokojowej organizacji, pokojowo protestować, mieć dostęp do wolnych mediów i dochodzić sprawiedliwości w niezależnych sądach, a ci, którzy stają w obronie praw człowieka zarówno lokalnie, jak i globalnie są wspierani, chronieni i doceniani.
Zapewnienie ochrony uchodźcom: Podczas gdy ludzie na całym świecie nadal są zmuszani do opuszczenia swoich domów z powodu prześladowań, zmian klimatycznych lub ogromnych nierówności ekonomicznych, rządzący pozwalają by uchodźcy tonęli na morzach, ryzykowali zdrowie i życie przedostając się przez kolejne granice, bądź byli pozostawieni w ubóstwie, w przeludnionych obozach, pozbawieni nadziei, wsparcia i pomocy. Tymczasem my chcemy żyć w społeczeństwie, w którym fundamentem jest solidarność; gdzie ludzie mogą ubiegać się o ochronę w bezpieczny sposób, bez narażania swojego zdrowia i życia. Chcemy żyć w społeczeństwie, które jest otwarte i gościnne, a rządzący tworzą prawo, które zapewnia ochronę praw uchodźców i migrantów.
Zapewnienie równości dla wszystkich: Wszyscy rodzimy się równi, a mimo to jesteśmy traktowani w odmienny sposób. Wielu polityków posługuje się mizoginią, rasizmem, ksenofobią, homofobią oraz transfobią, by dzielić społeczności i odmawiać nam praw. Wielu i wiele z nas może czuć się zagrożonych przestępstwami motywowanymi uprzedzeniami tylko z powodu tego jak wyglądamy, czy skąd pochodzimy.
Przemoc ze względu na płeć, włączając w to przemoc seksualną, jest wciąż szeroko rozpowszechniona w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej. W niektórych państwach kobietom nie wolno podejmować decyzji o ich własnym ciele, o zdrowiu, pozbawiane są swoich praw seksualnych i reprodukcyjnych. Chcemy żyć w społeczeństwie, które nie dopuszcza do nienawiści i zwalcza wszelkie formy opresji; w którym wszyscy są traktowani sprawiedliwie i z godnością; które broni praw człowieka i równości płci; które gwarantuje nam wolność od przemocy i kontroli innych osób nad naszym ciałem i życiem.
Obrona godności: Miliony ludzi w Europie nadal ponoszą koszty kryzysu gospodarczego z 2008 roku, w tym wpływu polityki oszczędnościowej naszych rządów, która zmniejszyła wydatki publiczne na zdrowie, edukację, gospodarkę mieszkaniową, emerytury i inne usługi społeczne. Taka polityka osłabiła dostęp do praw ekonomicznych i społecznych, za to zwiększyła nierówności, i nieproporcjonalnie wpłynęła na grupy szczególnie wrażliwe. Polityka gospodarcza nigdy nie może podważać konieczności poszanowania praw człowieka, włączając w to prawo do zdrowia, edukacji, mieszkania i pracy. Domagamy się od rządzących postępowej polityki w sferze ekonomii, tak by zmniejszała, a nie zwiększała nierówności. Chcemy Polski i Europy, które nie wykluczają nikogo ze społeczeństwa, w których prawa ekonomiczne, społeczne i kulturalne wszystkich osób są chronione, w których ludzie mogą dbać o siebie i swoje rodziny z godnością.
Chcemy społeczeństwa, które solidarnie dba i wspiera nas wszystkich
My, mieszkańcy i mieszkanki Polski, podnosimy swój głos.
Opowiadamy się za nadzieją, zamiast za strachem.
Tak, by bardziej sprawiedliwa Polska mogła przyczynić się do bardziej sprawiedliwej Europy i świata.


Wezwij liderów polskich partii politycznych do budowania Polski i Europy opartych na szacunku, empatii i wolności wyboru. PODPISZ PETYCJĘ!>>>