OFERTA REALIZACJI UCZNIOWSKIEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO z Amnesty International "Razem mamy siłę: stop dyskryminacji!"

Dzięki uczestnictwu w projekcie, szkoła zostanie wsparta w lepszej realizacji podstawy programowej przedmiotu wiedza o społeczeństwie w zakresie opracowywania przez uczniów projektów uczniowskich, promocji wolontariatu i współpracy w społeczności szkolnej i lokalnej.
Przygotowany dla szkoły program umożliwi grupie uczniów przejście kolejnych etapów pracy metodą projektu: od identyfikacji problemu dyskryminacji w społeczności lokalnej/szkolnej, przez zdobycie umiejętności formułowania celów, planowania działań, współpracy w grupie aż do wcielenia w życie własnego projektu. Nauczyciel opiekun grupy otrzyma niezbędne wsparcie merytoryczne i techniczne.
Projekt będzie realizowany na obszarze całej Polski.
Do kogo jest kierowany projekt:

  • młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych chcąca działać lokalnie na rzecz zmian i przeciwdziałania dyskryminacji w lokalnym środowisku
  • nauczyciele i nauczycielki pracujący z uczniami i uczennicami i wspierający grupy w zwalczaniu problemu dyskryminacji
  • aktywiści i aktywistki, organizacji pozarządowych działający w lokalnym i internetowym  środowisku, chcący wspierać szkoły w organizowanych akcjach i przeciwdziałaniu dyskryminacji

Co oferuje Amnesty International w ramach współpracy przy projekcie:
1. Materiały edukacyjne: publikacje dotyczące podejmowania działań na rzecz zmian w środowisku lokalnym oraz opisujące przykłady działań na rzecz zmian w środowisku szkolnym i lokalnym
2. Materiały akcyjne i informacyjne o projekcie: banery, ulotki, plakaty będące wizualizacją projektu, grupy otrzymają materiały promocyjne, edukacyjne i akcyjne, umożliwiające efektywną realizację projektów uczniowskich.
3. Dostęp do internetowej platformy komunikacji: umożliwiającej bieżący kontakt z grupami w całej Polsce oraz stały dostęp do materiałów i informowanie o podejmowanych działaniach.
4. Szkolenie dla nauczycieli: w ramach projektu zaplanowano 2 szkolenia dla 40 osób pracujących z młodzieżą.
5. Wsparcie aktywistów i aktywistek, blogerów i vlogerów w rozprzestrzenianiu informacji o projekcie
6. Stały kontakt z koordynatorką projektu o raz ekspertem poprzez rozmowy telefoniczne/skypowe wsparcie w realizacji projektów uczniowskich.

Nazwa działania Okres
Rekrutacja szkół wrzesień-październik 2014
Szkolenie dla nauczycieli i nauczycielek listopad 2014
Tworzenie i realizowanie projektów
uczniowskich w szkołach
grudzień 2014-marzec 2015
Faza rozpowszechniania projektów kwiecień-czerwiec 2015

– Projekt przewiduje jego realizację w okresie jednego semestru.
– Udział w nim jest bezpłatny. Zakładana liczebność grup 5-12 os.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego W razie pytań prosimy o kontakt z koordynatorką projektu Aleksandrą Górecką:  [email protected] Poniżej formularz zgłoszeniowy:

Tematy