OKRUTNE. NIELUDZKIE. PONIŻAJĄCE NAS WSZYSTKICH: Stop torturom i znęcaniu się podczas “wojny z terroryzmem”

Prawa człowieka są zagrożone. Zakaz tortur i innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania – najpowszechniej akceptowane prawo człowieka – jest kwestionowany. Obecnie na forum międzynarodowym głośno rozpatruje się możliwość stosowania wyjątków od tego zakazu.
Zakaz ten kwestionują rządy, które twierdzą, że stosują wysokie standardy praw człowieka. Jednym z nich jest rząd USA. Jego postępowanie ma wpływ na rządy całego świata i jest wygodnym usprawiedliwieniem dla tych, którzy rutynowo stosują tortury i kwestionują wartości, których miała bronić „wojna z terroryzmem”.
W takich miejscach jak Zatoka Guantanamo czy Abu Ghraib oraz w tajnych więzieniach na terenie Jemenu, Jordanii i Afganistanu bezterminowo przetrzymuje się osoby, którym nie postawiono żadnych zarzutów. Osoby te poddawane są torturom i znęcaniu się. Inne kraje takie jak Uzbekistan wykorzystują retorykę antyterrorystyczną do prześladowań obrońców praw człowieka.
Tortury nie są właściwym narzędziem do walki z terrorem – one same są terrorem!
Dołącz do naszej akcji w sprawie stosowania tortur i znęcania się podczas -wojny z terroryzmem-!

STOP TORTUROM!
W ramach „wojny z terroryzmem” następują próby usprawiedliwiania stosowania tortur. Zakaz tortur musi być absolutny!
Tortury poniżają i brutalizują zarówno ofiary jak i sprawców
Tortury niszczą podstawowe zasady moralne każdego społeczeństwa, w którym są dozwolone.
Gdy zasada zakazująca tortur zostanie raz naruszona, wówczas coraz częstsze odstępstwa od niej same stają się zasadą.
Za pomocą tortur wydobywa się fałszywe zeznania
Pod wpływem tortur człowiek przyznaje się do wszystkiego
Tortury są nieskuteczne i zakazane przez prawo międzynarodowe
Tak stanowi wiele prawnie wiążących aktów prawa międzynarodowego. Według Konwencji Genewskich tortury są zakazane również w czasie wojny.
Terroryzm jest atakiem na podstawowe prawa człowieka – tak samo jak tortury!
Koncesjonowanie rządów stosujących tortury
Podejmowane przez USA próby podważenia zakazu tortur w ramach „wojny z terroryzmem” umacniają rządy stosujące tortury na całym świecie