ONZ przyjmuje Protokół o Zapobieganiu Tortur

11 międzynarodowych organizacji pozarządowych (Amnesty International, Association for the Prevention of Torture (APT), Human Rights Watch, International Commission of Jurists (ICJ), International Federation of Action by Christians for the Abolition of Torture (FiACAT), International Federation for Human Rights (FIDH), International League for Human Rights, International Service for Human Rights, International Rehabilitation Council for Torture Victims (IRCT), Redress Trust for Torture Survivors, World Organisation against Torture (OMCT)), które prowadziły wspólnie długą kampanię na rzecz przyjęcia Protokołu Dodatkowego, z radością przyjęły pozytywny rezultat głosowania. Z tej wspaniałej okazji organizacje gratulują większości Państw Członkowskich ONZ, szczególnie zaś doceniają olbrzymi wkład Kostaryki – która zaproponowała przyjęcie Protokołu oraz Szwajcarii głównego kraju popierającego Protokół.

Protokół pozwoli niezależnym międzynarodowym i krajowym ekspertom na przeprowadzanie regularnych inspekcji miejsc zatrzymania na terenie krajów będących stronami. Celem tych wizyt będzie badanie sposobu traktowania osób pozbawionych wolności, warunków zatrzymania, a także przygotowanie konkretnych rekomendacji na rzecz poprawy sytuacji. Państwa Strony będą musiały współpracować z inspektorami oraz podjąć niezbędne kroki w celu wdrożenia ich rekomendacji. Protokół reprezentuje innowacyjne podejście w ramach ONZ-owskiego systemu ochrony praw człowieka, poprzez skupienie się na środkach prewencyjnych, a nie retroakcyjnych. Ustanawia także, po raz pierwszy w instrumentarium międzynarodowej ochrony praw człowieka, komplementarną relację między prewencją na poziomie krajowym i międzynarodowym.

Protokół otrzymał międzyregionalne poparcie większości Państw. Niestety, cztery kraje głosowały przeciwko przyjęciu instrumentu prewencyjnego, są to USA, Nigeria Wyspy Marshalla i Palau. Postawa tych krajów jest godna ubolewania, zwłaszcza, że Protokół pozostaje opcjonalny i jest stworzony raczej do pomocy, a nie potępiania Państw.

Protokół Dodatkowy zostanie otwarty do podpisu od 1 stycznia 2003 r., wejdzie w życie po 20-tej ratyfikacji.

Tematy