PAKISTAN – Jawed Khan

W Pakistanie, prawo stanowi, że osoba, która w momencie popełnienia przestępstwa nie ukończyła 18 lat nie może zostać skazana na karę śmierci. Jednak władze Pakistanu wierzą, że Jawed ukończył 18 lat, kiedy dopuścił się zbrodni. W 2003 r. jego ojciec przedstawił w sądzie akt urodzenia, który został uznany za fałszywy.
Od dłuższego czasu Jawed jest przetrzymywany w bardzo złych warunkach, w celi śmierci w centralnym więzieniu w Faisalabad. Obecnie ma 23 lata. Przesłał do Prezydenta Pakistanu list, w którym prosił o zachowanie życia, oraz prosił Sąd, żeby sprawdził w jakim dokładnie wieku był, kiedy dopuścił się przestępstwa.
Prosimy Ciebie o wysłanie listu do Prezydenta Pakistanu, w którym napisz, że:

  • Jesteś młodą osobą z Polski
  • Myślisz, że kara śmierci jest zła, i przypominając, że prawo w Pakistanie zabrania skazywać na karę śmierci osoby, które nie ukończyły 18 lat w momencie popełnienia przestępstwa
  • Prosząc o łaskę i zmianę kary śmierci orzeczoną wobec Jawed Khan na karę więzienia ponieważ istnieją poważne wątpliwości, że w momencie popełniania przestępstwa nie ukończył on 18 lat.

Prosimy o wysyłanie listów na adres:
Prezydent Pervez Musharraf
Pakistan Secretariat
Islamabad
Pakistan