The Pegaus Project

Pegasus – Amnesty oraz dziennikarze Gazety Wyborczej ujawniają kolejne przypadki bezprawnej inwigilacji w Polsce

Amnesty International oraz dziennikarze Gazety Wyborczej potwierdzają kolejne przypadki użycia programu Pegasus do bezprawnej inwigilacji. Laboratorium Amnesty International odnalazło ślady prób zainfekowania Pegasusem na telefonach Pawła Tamborskiego, wiceministra skarbu państwa w latach 2012–2014, Andrzeja Długosza, lobbysty i PR-owca, który wtedy współpracował z resortem skarbu państwa w tamtym okresie, a także Rafała Baniaka będącego drugim wiceministrem skarbu w latach 2011–2015. Stosowanie oprogramowania szpiegowskiego miało mieć związek z toczącym się śledztwem dotyczącym prywatyzacji firmy chemicznej CIECH mającej miejsce za czasów rządu PO–PSL.

To kolejne osoby w Polsce, które obok senatora Krzysztofa Brejzy, Magdaleny Łośko, asystentki Krzysztofa Brejzy, Ryszarda Brejzy, prezydenta Inowrocławia, mecenasa Romana Giertycha, prokurator Ewy Wrzosek i przewodniczącego Agrounii Michała Kołodziejczaka, stały się celem bezprawnej inwigilacji.

Szczegóły ustaleń Laboratorium Amnesty International ujawnia artykuł Michała Kokota (Gazeta Wyborcza) opublikowany w dniu 7 lipca 2022 r.

Służby szczególnie intensywnie, bo aż 61 w latach 2018-2019, inwigilowały Andrzeja Długosza. Liczba ataków należy do jednej z najwyższych jakie Amnesty International kiedykolwiek odnotowała. Paweł Tamborski został natomiast zaatakowany co najmniej pięciokrotnie.

Amnesty International wielokrotnie informowała o zagrożeniach dla praw człowieka i społeczeństwa obywatelskiego, jakie niesie ze sobą bezprawne używanie programu Pegasus.
Czytaj więcej w artykule „Sieć Pegasusa gęstnieje” (Michał Kokot, Kai Biermann).

Projekt Pegasus, międzynarodowa inicjatywa dziennikarska, koordynowana przez Forbidden Stories, ujawnił, w jaki sposób oprogramowanie szpiegowskie firmy NSO było wykorzystywane do inwigilowania aktywistów, dziennikarzy, prawników i polityków na całym świecie. Unaocznił on również druzgocący wpływ stosowania programu Pegasus, na prawa człowieka i jakość życia bezprawnie inwigilowanych obywateli, bliskich im osób, a także na sam międzynarodowy system ochrony praw człowieka oraz bezpieczeństwo środowiska cyfrowego. Bezprawne użycie oprogramowania Pegasus rażąco narusza prawo do prywatności i prawo do swobody wypowiedzi. Niekontrolowane wykorzystanie technologii inwigilacji negatywnie wpływa na działania na rzecz ochrony praw człowieka, prowadzi do erozji społeczeństwa obywatelskiego oraz przyczynia się do szybkiego nasilenia się cyfrowych zagrożeń dla obrońców praw człowieka, które przenoszą się ze świata wirtualnego do rzeczywistego.

Amnesty International ponownie wzywa władze Polski do zaprzestania stosowania bezprawnej i ukierunkowanej inwigilacji, przypominając, że stosowanie oprogramowania szpiegowskiego jest zgodne z prawem tylko wtedy, gdy spełnia ściśle określone warunki, określone w międzynarodowym prawie praw człowieka, oraz że każdy przypadek inwigilacji musi być zgodny z prawem, konieczny, proporcjonalny i ograniczony w czasie.

Amnesty International wzywa do przeprowadzenia natychmiastowego, bezstronnego i rzetelnego śledztwa w sprawie wszelkich przypadków bezprawnej inwigilacji ujawnionych w Polsce oraz do wykorzystania wszelkich środków prawnych w celu zapewnienia ofiarom naruszeń odpowiedniego zadośćuczynienia, a także pociągnięcia do odpowiedzialności winnych tych naruszeń, zgodnie z międzynarodowymi standardami praw człowieka.

Żądamy natychmiastowego zaprzestania bezprawnej inwigilacji

Wezwij Premiera RP do zakończenia bezprawnej inwigilacji


Czytaj więcej na naszej stronie na temat projektu pegasus>>

Czytaj więcej na stronie na temat bezprawnej inwigilacji>>>