The Pegaus Project

Pegasus – Amnesty oraz dziennikarze Gazety Wyborczej i Die Zeit ujawniają kolejne przypadki bezprawnej inwigilacji w Polsce

Amnesty International, Forbidden Stories oraz dziennikarze Gazety Wyborczej i Die Zeit, potwierdzają kolejne przypadki użycia programu Pegasus do bezprawnej inwigilacji. Laboratorium Amnesty International odnalazło ślady prób zainfekowania Pegasusem na telefonach Magdaleny Łośko, asystentki Krzysztofa Brejzy oraz Ryszarda Brejzy, prezydenta Inowrocławia.

To kolejne osoby w Polsce, które obok senatora Krzysztofa Brejzy, mecenasa Romana Giertycha, prokurator Ewy Wrzosek i przewodniczącego Agrounii Michała Kołodziejczaka, stały się celem bezprawnej inwigilacji.

Szczegóły ustaleń Laboratorium Amnesty International ujawnia artykuł Michała Kokota (Gazeta Wyborcza) oraz Kaia Biermanna (Die Zeit) opublikowany w dniu 17 lutego 2022 r.

Ujawnione do tej pory przypadki bezprawnego użycia programu Pegasus w Polsce obejmowały infekcje iPhonów pracujących w systemie iOS. Infekcje systemu Android są znacznie trudniejsze do wykrycia. Metodologia Laboratorium Amnesty International pozwala ujawnić użycie programu Pegasus w systemie Android, identyfikując SMS-y, przez które telefon został zainfekowany. W urządzeniach z systemem Android należących do Magdaleny Łośko, asystentki Krzysztofa Brejzy, szefa kampanii wyborczej Koalicji Obywatelskiej w wyborach parlamentarnych w 2019 r. oraz Ryszarda Brejzy, prezydenta Inowrocławia i ojca Krzysztofa Brejzy znaleziono łącznie 14 takich SMS-ów.

Amnesty International wielokrotnie informowała o zagrożeniach dla praw człowieka i społeczeństwa obywatelskiego, jakie niesie ze sobą bezprawne używanie programu Pegasus.

Czytaj więcej w artykule „Sieć Pegasusa gęstnieje” (Michał Kokot, Kai Biermann).

Projekt Pegasus, międzynarodowa inicjatywa dziennikarska, koordynowana przez Forbidden Stories, ujawnił, w jaki sposób oprogramowanie szpiegowskie firmy NSO było wykorzystywane do inwigilowania aktywistów, dziennikarzy, prawników i polityków na całym świecie. Unaocznił on również druzgocący wpływ stosowania programu Pegasus, na prawa człowieka i jakość życia bezprawnie inwigilowanych obywateli, bliskich im osób, a także na sam międzynarodowy system ochrony praw człowieka oraz bezpieczeństwo środowiska cyfrowego. Bezprawne użycie oprogramowania Pegasus rażąco narusza prawo do prywatności i prawo do swobody wypowiedzi. Niekontrolowane wykorzystanie technologii inwigilacji negatywnie wpływa na działania na rzecz ochrony praw człowieka, prowadzi do erozji społeczeństwa obywatelskiego oraz przyczynia się do szybkiego nasilenia się cyfrowych zagrożeń dla obrońców praw człowieka, które przenoszą się ze świata wirtualnego do rzeczywistego.

Amnesty International ponownie wzywa władze Polski do zaprzestania stosowania bezprawnej i ukierunkowanej inwigilacji, przypominając, że stosowanie oprogramowania szpiegowskiego jest zgodne z prawem tylko wtedy, gdy spełnia ściśle określone warunki, określone w międzynarodowym prawie praw człowieka, oraz że każdy przypadek inwigilacji musi być zgodny z prawem, konieczny, proporcjonalny i ograniczony w czasie.

Amnesty International wzywa do przeprowadzenia natychmiastowego, bezstronnego i rzetelnego śledztwa w sprawie wszelkich przypadków bezprawnej inwigilacji ujawnionych w Polsce oraz do wykorzystania wszelkich środków prawnych w celu zapewnienia ofiarom naruszeń odpowiedniego zadośćuczynienia, a także pociągnięcia do odpowiedzialności winnych tych naruszeń, zgodnie z międzynarodowymi standardami praw człowieka.

PODPISZ PETYCJĘ!

Czytaj więcej na temat cyber-inwigilacji i Projekcie Pegasus na naszej stronie.