Pilna Akcja: Żądamy uwolnienia białoruskich działaczy

2 marca b.r. Aleksander Atroszczenkau, rzecznik prasowy Andreja Sannikaua (jednego z kandydatów na prezydenta), został skazany na cztery lata więzienia za udział w grudniowych demonstracjach.
Jego żona, Daria Korsak, powiedziała dziennikarzom, iż tego samego dnia mąż zdołał jej przekazać na sali rozpraw, że był torturowany przez KGB w przedprocesowym centrum zatrzymań w Mińsku. Powiedział, że po nałożeniu kajdanek był zmuszany do stania godzinami w niewygodnych pozycjach oraz do wykonywania ćwiczeń fizycznych bez żadnego ubrania. Mówił, że zamaskowany mężczyźni skuli go kajdankami w bardzo bolesnych pozycjach. Daria Korsak złożyła skargę do biura Prokuratora Generalnego w związku z torturowaniem i prześladowaniem męża przez funkcjonariuszy KGB.
Atroszczenkau został przewieziony do centrum zatrzymań 20 grudnia 2010 r. Od tamtej pory nie miał prawa widzenia z żoną lub prawnikiem na osobności. Daria Korsak twierdzi, że było to spowodowane próbą utajenia faktu torturowania męża.
Alaksiej Michalewicz został zwolniony 19 lutego. 28 lutego zwołał konferencję prasową, podczas której mówią o torturach oraz prześladowaniach, jakich doświadczył tak on jak i inni przetrzymywani. Powiedział także, że rewizja osobista była przeprowadzana pięć lub sześć razy dziennie na każdym z więźniów. Polegało to na tym, że więźniowie byli zmuszani do stania w rozkroku tak, że późniejsze chodzenie było bardzo bolesne. Całkowicie rozebrani, stali przez około 40 minut w pomieszczeniu, w którym temperatura nie przekraczała 10°C. Rewizje osobiste wiązały się także z koniecznością wykonywania ćwiczeń fizycznych.
Amnesty International obawia się, że wszyscy przetrzymywani więźniowie, w tym także Andrej Sannikau, wciąż mogą podlegać aktom tortur i przemocy. Matka Sannikaua, która 4 marca próbowała dostarczyć paczkę dla syna, została odesłana przez władze więzienia, od których usłyszała, że jest on zbyt chory, aby paczkę przyjąć.
PROSIMY O NATYCHMIASTOWE wysyłanie apeli po rosyjsku lub w swoim języku ojczystym:

  • Wezwij białoruskie władze do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia Aleksandra Atroszczenkaua oraz 11 innych więźniów sumienia (nie zapomnij podać ich imion i nazwisk).
  • Wezwij białoruskie władze do przeprowadzenia szybkiego i bezstronnego dochodzenia w sprawie zarzutów skierowanych przeciwko funkcjonariuszom KGB oskarżanym o torturowanie oraz znęcanie się nad Aleksandrem Atroszczenkauem, Alaksiejem Michalewiczem oraz pozostałymi więźniami.
  • Wezwij białoruskie władze do dopuszczenie niezależnych lekarzy do więźniów oraz do zapewnienia im odpowiedniej opieki medycznej.
  • Przypomnij białoruskim władzom, że Białoruś przynależy do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (MPPOiP), w związku z czym jest zobowiązana do zapobiegania torturowaniu i prześladowaniu na terenie kraju oraz do zagwarantowania, że wszelkie zarzuty są szybko i dogłębnie zbadane przez niezależne sądy.
  • Przypomnij białoruskim władzom, że jako sygnatariusz MPPOiP, Białoruś jest zobowiązana do zapobieżenia dalszym represjom osób, które doświadczyły lub były świadkami tortur.

PROSIMY O WYSYŁANIE APELI NA NASTĘPUJĄCE ADRESY, NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO 18 kwietnia 2011 r.:
Prezydent Aleksander Łukaszenka
Administracja Prezydenta Republiki Białorusi
Ul. Karla Marksa 38
220016 Mińsk, BIAŁORUŚ
+375 17 226 06 10 +375 17 222 38 72
zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Prezydencie
Prokurator Generalny Grigory Alekseevich Vasilevich
ul. Internatsionalnaya 22
220050 Mińsk Białoruś
Fax: +375 17 226 42 52
zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Prokuratorze
Ponadto prosimy o wysyłanie kopii do akredytowanych w Polsce przedstawicieli dyplomatycznych Białorusi. Wysyłając apel po 14 marca prosimy o skontaktowanie się z najbliższym biurem Amnesty International. Jest to czwarta aktualizacja UA264/10. Dalsze informacje na stronie
http://www.amnesty.org/en/library/info/EUR49/001/2011/en
DODATKOWE INFORMACJE
Do chwili obecnej 12 więźniów sumienia to:

  • Kandydaci na prezydenta: Mikałaj Statkiewicz; Uładzimir Niaklajeu; Andrej Sannikau;
  • Dziennikarze: Aleksander Atroszczenkau, rzecznik prasowy Andreja Sannikaua; Iryna Halip, korespondentka rosyjskiej gazety Nowaja Gazieta;
  • Komentator polityczny: Aleksander Fieduta;
  • Działacze opozycji: Paweł Sewjarjanets, opozycjonista i członek zespołu prowadzącego kampanię Witala Rymaszewskiego; Anatol Labiedźka, przewodniczący Zjednoczonej Partii Obywatelskiej, Uładzimir Kobets, członek zespołu prowadzącego kampanię Andreja Sannikaua; Zmitser Bandarenka, koordynator opozycyjnej kampanii -Europejska Białoruś-; Aleksander Arastowicz i Sergei Martseleu, członkowie zespołu prowadzącego kampanię Mikałaja Statkiewicza.

Inny więzień sumienia, Sergej Wazniak został zwolniony za kaucją 29 stycznia. 17 lutego b.r. za kaucją zwolniono także Anastazję Palażankę, zastępcę lidera ruchu Młody Front, a dwa dni później – Alaksieja Michalewicza.
Dalsze informacje na stronie: UA: 264/10 Index: EUR 49/007/2011 Data wydania: 7 marca 2011 r.
Tłumaczyła: Barbara Pawłowska