PILNA AKCJA: Życie zatrzymanego Syryjczyka zagrożone

Awad Abbas został aresztowany 14 maja, krótko po tym jak on i jego brat – Hussein Jasim Abbas, brali udział w proreformatorskich protestach. Amnesty International przypuszcza, że zatrzymanie Awada może mieć związek z tą sprawą. Inny były więzień, przetrzymywany przez Wywiad Sił Powietrznych w Harasta, niedaleko syryjskiej stolicy, Damaszku, powiedział rodzinie Awada Abbasa w lipcu, że Awad był przetrzymywany w sąsiadującej celi. Były zatrzymany potwierdził również, że słyszał odgłosy, które wskazywały na torturowanie lub znęcanie się nad Awadem.
Od tamtej pory nie było żadnych informacji na temat miejsca pobytu Awada Abbasa. Nie wiadomo również, czy otrzymał on pomoc medyczną w związku z urazami, które mógł odnieść wskutek ewentualnego maltretowania.
Władze nie informowały rodziny Awada Abbasa o miejscu jego przetrzymywania. Natomiast jego rodzina jest zbyt przerażona, aby spytać o to władze bezpośrednio. Amnesty International uważa zatem, że Awad Abbas jest przetrzymywany w warunkach przyczyniających się do jego wymuszonego zaginięcia, narażając go na ryzyko tortur oraz maltretowanie i tym samym wystawiając jego życie na niebezpieczeństwo.
Prosimy o bezzwłoczne wysyłanie apeli w języku arabskim, angielskim, francuskim lub ojczystym:
– Wyrażając zaniepokojenie, że Awad Abbas wydaje się być poddany wymuszonemu zaginięciu i wzywając władze do natychmiastowego ujawnienia miejsca jego pobytu;
– Wzywając do jego ochrony przed torturami oraz maltretowania, umożliwienia kontaktu z rodziną oraz wybranym przez niego prawnikiem, jak i zapewnienia mu opieki medycznej, której może potrzebować;
– Wyrażając zaniepokojenie tym, że Awad Abbas jest przetrzymywany wyłącznie ze względu na jego udział w proreformatorskich demonstracjach, zwracając uwagę na to, że jeśli tak jest Amnesty International uznałoby go za więźnia sumienia i wzywałoby do jego natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia.
PROSIMY O WYSYŁANIE APELI DO 9 GRUDNIA 2011 DO:
Prezydent
Bashar al-Assad
Presidential Palace
al-Rashid Street
Damascus, Syrian Arab Republic
Fax: +963 11 332 3410
Zwrot grzecznościowy: Wasza Ekscelencjo / Your Excellency
Minister Spraw Wewnętrznych
Major General Mohamed Ibrahim al-Sha-aar
Ministry of Interior
-Abd al-Rahman Shahbandar Street
Damascus, Syrian Arab Republic
Fax: +963 113 110 554
Zwrot grzecznościowy: Wasza Ekscelencjo / Your Excellency
Minister Spraw Zagranicznych i Emigrantów
Walid al-Mu-allim
Ministry of Foreign Affairs and Expatriates
al-Rashid Street
Damascus, Syrian Arab Republic
Fax: +963 11 214 62512 lub 3
Zwrot grzecznościowy: Wasza Ekscelencjo / Your Excellency
Prosimy również o wysyłanie kopii do akredytowanych organów dyplomatycznych we własnym kraju.
W przypadku wysyłania apeli po wskazanym terminie prosimy o kontakt z własną sekcją lokalną.
INFORMACJE DODATKOWE
Demonstracje proreformatorskie w Syrii rozpoczęły się w lutym 2011 i przekształciły się w masowe protesty w połowie marca. Protesty w dużej mierze miały charakter pokojowy, jednak władze Syrii tłumiły je w wyjątkowo brutalny sposób. Amnesty International otrzymało listę ponad 2,880 nazwisk osób, które począwszy od połowy marca zostały zabite lub zmarły w trakcie lub w wyniku tych protestów. Wiele osób uznaje się za zastrzelonych przez służby bezpieczeństwa, która używała ostrej amunicji wobec pokojowych demonstrantów lub wobec osób biorących udział w pogrzebach zabitych.
Tysiące innych osób zostało aresztowanych, z czego wiele przetrzymywano w całkowitej izolacji w nieznanych miejscach, gdzie powszechnie stosuje się tortury i inne formy znęcania się nad zatrzymanymi. Od 1 kwietnia ponad sto osób zmarło w aresztach w wysoce podejrzanych okolicznościach. Niektórzy ze zmarłych, to dzieci, które zostały okaleczone przed lub po śmierci w szczególnie wyszukany sposób, najwyraźniej w celu wzbudzenie strachu wśród rodzin, którym następnie zwracano ciała.