Pilna Akcja 30-07-2007 Iran

DZIAŁACZE STUDENCCY:
BEHAREH HEDAYAT (K), MOHAMMAD HASHEMI (M) , ALI NIKOU NESBATI (M), MEHDI ARABSHAHI (M), HANIF YAZDANI (M), ALI VAFAQI (M), ABDOLLAH MOMENI [(M), RZECZNIK IRAńSKIEGO STOWARZYSZENIA ABSOLWENTóW],
MOJTABA BAYAT [(M) CZłONEK IRAńSKIEGO STOWARZYSZENIA ABSOLWENTóW]
oraz siedem innych osób (nazwiska znane Amnesty International)

Bezprawne aresztowanie/obawa o stosownie tortur/więźniowie sumienia

15 wymienionych wyżej osób zostało aresztowanych 9 lipca w ósmą rocznicę studenckich demonstracji z 1999 roku, którą brutalnie stłumiły siły bezpieczeństwa. Uważa się, że osiem osób wymienionych z nazwiska jest trzymanych w odosobnieniu w Sekcji 209 więzienia Evin w Teheranie, którego zwierzchnikiem jest Ministerstwo Wywiadu. Pozostałe siedem osób również przebywa na terenie więzienia Evin najprawdopodobniej także w odosobnieniu. Amnesty International uznała ich za więźniów sumienia.

Behareh Hedayat jest przewodniczącą Komisji Kobiecej organizacji studenckiej Biuro na rzecz Wzmocnienia Jedności (OCU). Została zatrzymana podczas demonstracji naprzeciwko Politechniki im. Amira Kabira. Protestowała przeciwko przedłużającemu się okresowi zatrzymania ośmiu studentów aresztowanych w maju i czerwcu 2007 roku na podstawie artykułów o obrazie religii islamskiej. Razem z nią zatrzymano również Mohammada Hashemi, Aliego Nikou Nesbati, Mahdiego Arabshahi, Hanifa Yazdani i Aliego Vafaqi, którzy zasiadają wraz z Behareh Hedayat w Radzie Głównej OCU.

Tego samego dnia w aresztowano kolejne dziesięć osób w biurze Irańskiego Stowarzyszenia Absolwentów. Wśród zatrzymanych znalazł się rzecznik Stowarzyszenia, Abdullah Moment.Osoby te zostały pobite podczas aktu aresztowania. Według doniesień urzędnicy dokonujący aresztowania oddali ze swojej broni strzały w powietrze i skonfiskowali komputery oraz dokumenty przed opieczętowaniem biura. Zgodnie z otrzymanymi informacjami jeden z członków zespołu Stowarzyszenia został uwolniony po pięciu dniach.

Kilku osobom spośród zatrzymanych pozwolono na powiadomienie rodzin drogą telefoniczną o miejscu ich pobytu. Nie wydano jednak zgody na spotkania z rodzinami czy adwokatami. Przeszukano domy niektórych z zatrzymanych i skonfiskowano ich prywatną własność.Abdullah Moment zostal przywieziony przez funkcjonariuszy na przeszukanie swojego mieszkania. Był skuty kajdankami i  miał widoczne obrażenia po pobiciu. Podobno skarżył się na złe traktowanie.
Rzecznik sądowy potwierdził akt aresztowań 16 lipca: -Osoby te znajdują się w więzieniu. Prowadzone jest przeciwko nim śledztwo związane z ich udziałem w nielegalnych zgromadzeniach i działaniami zagrażającymi bezpieczeństwu narodowemu.-

TŁO WYDARZEŃ

Irańskie Stowarzyszenie Absolwentów jest organizacją działającą legalnie zarejestrowaną jako organizacja polityczna. Członkiem Stowarzyszenia może być każdy absolwent irańskego uniwersytetu.    Celem organizacji jest promowanie demokracji i praw człowieka. Przewodniczący Stowarzyszenia Ali-Akbar Mousavi-Kho-ini został aresztowany ania 12 czerwca 1006 roku podczas pokojowej demonstracji odbywającej się w Teheranie. Hasła pojawiające się na demonstracji nawoływały do  zniesienia dyskryminacji kobiet poprzez wprowadzenie odpowiednich reform prawnych. Prawdopodobnie podczas ponad czteromiesięcznego pobytu w więzieniu Evin Ali-Akbar Mousavi-Kho’ini był poddany torturom.

Działaczka na rzecz praw kobiet, Behareh Hedayat, została aresztowana podczas tej samej demonstracji 12 czerwca 2006 roku. W maju 2007 została skazana na dwa lata pozbawienia wolności  w zawieszeniu na pięć lat na podstawie zarzutów o -działaniu zagrażającym  bezpieczeństwu narodowemu-. Proces odbył się w kwietniu, bez udziału jej adwokata. Obecnie grozi jej konieczność   odsiedzenia w więzieniu zasądzonego wyroku. 10 kwietnia minister wywiadu publicznie oskarżył ruch kobiecy i działaczy studenckich o przynależność do spisku zmierzającego do -miękkiego obalenia- rządu. Od tego czasu na terenie Iranu odnotowano wyraźne natężenie wypadków pogwałcenia praw człowieka.

ZALECANE DZIAŁANIA:
Prosimy o jak najszybsze wysyłanie apeli w języku perskim, arabskim, angielskim, francuskim lub polskim:
– wzywając władze do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia Behareh Hedayat i innych zatrzymanych 9 lipca, jako więźniów sumienia przetrzymywanych wyłącznie ze względu na  wykorzystanie przez nich należnemu im prawa do wolności wypowiedzi i zrzeszania się;
– wyrażając zaniepokojenie doniesieniami, że przynajmniej kilka osób zostało pobitych podczas aresztowania i nalegając, żeby władze dokładnie zbadały tę sprawę i postawiły odpowiedzialnych przed sądem;
– nalegając, żeby władze zadbały o to, aby żaden z zatrzymanych nie cierpiał w wynik dalszego poddania torturom lub złego traktowania;
– wzywając do zapewnienia wszystkm zatrzymanym natychmiastowego i regularnego kontaktu z rodzinami i adwokatami, a także niezbędnej pomocy medycznej.

APELE DO:
1. Przywódca Islamskiej Republiki Iranu
His Excellency Ayatollah Sayed -Ali Khamenei
The Office of the Supreme Leader
Shoahada Street, Qom
Islamska Republika Iranu
Email: [email protected]   
           [email protected]

Fax: +98 251 7774 2228 (oznaczony FAO Office of His Excellency Ayatollah al Udhma Khamenei)
Nagłówek: Your Excellency / Wasza Ekscelencjo

2. Przewodniczący Sądownictwa
Ayatollah Mahmoud Hashemi Shahroudi
Ministry of Justice, Ministry of Justice Building, Panzdah-Khordad Square, Tehran, Islamska Republika Iranu
E-mail: [email protected] (w temacie: FAO Ayatollah Shahroudi)
Fax: +98 21 3390 4986
Nagłówek: Your Excellency / Wasza Ekscelencjo

PROSIMY O NATYCHMIASTOWE WYSYŁANIE APELI.
Prosimy o kontakt z Sekretariatem Międzynarodowym lub Zespołem Pilnych Akcji, jeżeli apele będą wysyłane po 7 września 2007 roku.

tłum: Julia Zimmermann

Zespół Pilnych Akcji
ul. Piękna 66A I p.,
00-672 Warszawa,
tel./fax: (022) 827 6000

Amnesty International
ul. Piękna 66A I p.,
00-672 Warszawa,
tel./fax: (022) 827 6000

Amnesty International
International Secretariat,
1 Easton Street,
London WC1X 8DJ,
Wielka Brytania