PILNA AKCJA: Andrej Sannikau bez dostępu do adwokata

Uzyskana informacja wskazuje na to, że Andrej Sannikau został przeniesiony z kolonii pracy w Bobrujsku, gdzie odbywał karę, do Mohylewa w dniu 16 listopada. Dyrektor więzienia powiedział prawnikowi Andreja, że zostanie on ponownie przeniesiony z Mohylewa, jednak ani jego prawnik, ani rodzina nie wiedzą dokąd. Przenoszenie więźniów z jednego aresztu do drugiego jest bardzo stresujące zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym. Więźniowie są przewożeni w złych warunkach, strzeżeni przez psy i często pozbawieni wody i pożywienia.
Andrej Sannikau został skazany za pokojowy udział w manifestacjach powyborczych w Mińsku w grudniu 2010 roku. Wiele osób skazanych za uczestnictwo w manifestacjach zostało zwolnionych po tym, jak zgodziły się podpisać oświadczenia o udziale w “zbiorowych rozruchach”. Amnesty International uważa, że częste przeniesienia Andrej Sannikau, są próbą wywarcia na nim fizycznego i psychologicznego nacisku, aby podpisał oświadczenie.
Prosimy o bezzwłoczne wysyłanie apeli w języku rosyjskim, białoruskim lub w języku ojczystym:
– Wzywają władze białoruskie do natychmiastowego umożliwienia Andrejowi Sannikau spotkania z adwokatem;
– Przypominając władzom białoruskim o tym, że Andrej Sannikau jest więźniem sumienia, przetrzymywanym wyłącznie za pokojowe wyrażanie swoich poglądów politycznych, dlatego powinnien on zostać natychmiastowo i bezwarunkowo uwolniony wraz z innymi więźniami sumienia przetrzymywanymi w związku z manifestacjami z grudnia 2010 roku;
– Przypominając władzom o tym, że mają one obowiązek chronić dobro fizyczne i psychiczne aresztowanych, włącznie z obowiązkiem ochrony więźniów przed atakami osób trzecich, jak również ze strony funkcjonariuszy państwowych;
– Wzywając władze, aby zapewniły, że nie będzie on torturowany lub narażony na okrutne traktowanie ze strony urzędników państwowych lub osób trzecich.
PROSIMY O WYSYŁANIE APELI DO 29 GRUDNIA 2011 NA ADRES:
Prokurator Generalny
Aleksander Koniuk
Ul. Internatsionalnaya 22
220050 Mińsk,
Białoruś
Fax: +375 17 226 42 52
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Prokuratorze
Minister Spraw Wewnętrznych
Anatoly Kuleshov
Ul. Gorodskoi Val 2
220050 Mińsk,
Białoruś
Fax: +375 17 203 99 18
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Ministrze
Prosimy również o wysyłanie kopii do akredytowanych organów dyplomatycznych we własnym kraju. W przypadku wysyłania apeli po wskazanym terminie prosimy o kontakt z własną sekcją lokalną.
INFORMACJE DODATKOWE
Kandydat opozycji na prezydenta, Andrei Sannikau został skazany w maju na pięć lat więzienia za udział w powyborczych manifestacjach. Amnesty International uważa, że zarzuty wobec niego oraz co najmniej pięciu innych osób są bezpodstawne i że zostały one postawione za ich pokojowe korzystanie z praw do wolności słowa i zgromadzeń.
We wrześniu Andrej Sannikau oraz inny więzień sumienia, Zmicer Daszkewicz, byli przenoszeni z jednej kolonii więziennej do drugiej przez ponad 10 dni. Pomiędzy 20 a 26 września prawnik Andreja Sannikau nie był informowany o miejscu pobytu swojego klienta. W trakcie konferencji prasowej, jego żona, Iryna Khalip, poinformowała, że Andrej Sannikau był zastraszany podczas pobytu w Witebsku przez współtowarzyszy z celi, którzy mówili:  “My nie chcemy cię zabić, ale…. możesz zostać przeniesiony do innej celi, gdzie mogą cię pobić lub zabić. Więźniowie zabijają się nawzajem. To się zdarza.”
Nie ma żadnych nowych informacji na temat politycznego aktywisty Zmicera Daszkiewicza.
Amnesty International nieprzerwanie domaga się wypuszczenie pozostałych więźniów sumienia, którzy zostali skazani w związku z manifestacjami z grudnia 2010 roku. Pozostali więźniowie to:
Zmicer Daszkiewicz – skazany w dniu 24 marca na 2 lata ciężkich robót
Zmicer Bandarenka – skazany w dniu 26 marca na 2 lata więzienia
Edward Lobau – skazany w dniu 24 marca na 4 lata więzienia
Paweł Sewjarjanets – skazany w dniu 16 maja na 3 lata więzienia
Mikałaj Statkiewicz – skazany w dniu 26 maja na 6 lat więzienia
Inny więzień sumienia, Dymitrij Uss, skazany na pięć i pół roku więzienia w maju 2011 roku, został wypuszczony 1 października.