PILNA AKCJA ARABIA SAUDYJSKA: Chłosta za przyniesienie chleba.

Trzeciego marca sąd w mieście al-Shamli położonym na północ od Rijadu (stolicy Arabii Saudyjskiej) skazał Khamisę i Fahada na 40 batów i 4 miesiące więzienia, zaś Hadyana na 60 batów i 6 miesięcy więzienia. Khamisa, która jest obywatelką syryjską, ma ponadto być deportowana do Syrii po odbyciu kary więzienia. Adwokat skazanych planuje złożyć apelację od wyroku. Jeśli orzeczenie zostanie podtrzymane, będzie im grozić natychmiastowe wykonanie kary chłosty.
Skazani zostali aresztowani 21 kwietnia 2008 r. przez członków Komisji ds. Wspierania Cnoty i Zapobiegania Występkowi (znanej też jako Mutawa-een lub policja religijna). Fahad i Hadyan zeznali na swoją obronę, że dostarczali Khamisie chleb. Fahad twierdził ponadto, że zarzut khilwy nie odnosi się do niego, gdyż Khamisa karmiła go piersią, gdy był dzieckiem, co w jego interpretacji było równoznaczne z istnieniem więzi pokrewieństwa. Sąd jednak odrzucił ten argument.
Amnesty International uważa zarzuty leżące u podstawy wyroku za niezgodne z międzynarodowymi standardami praw człowieka. Jeśli skazani trafią do więzienia, Amnesty International uzna ich za więźniów sumienia.
TŁO SPRAWY
Chłosta jest w Arabii Saudyjskiej karą wymierzaną ustawowo za niektóre przestępstwa, między innymi spożycie alkoholu, ale może być też wymierzana wedle uznania sędziego jako alternatywna lub dodatkowa kara w przypadku innych przestępstw. Wyroki mogą opiewać na od dziesiątek do tysięcy batów i są zazwyczaj wykonywane partiami w przedziałach czasowych trwających od dwóch tygodni do miesiąca.
Kary cielesne takie jak chłosta stoją w sprzeczności ze zobowiązaniami Arabii Saudyjskiej w świetle Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, której Arabia Saudyjska jest stroną. Specjalny Obserwator ONZ ds. Tortur oświadczył, że -kary cielesne są sprzeczne z zakazem stosowania tortur oraz innych form okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania lub karania-.
Amnesty International uważa penalizację khilwa za niezgodną z międzynarodowymi standardami dotyczącymi praw człowieka, a w szczególności prawa jednostek do wolności od arbitralnej ingerencji w ich prywatność i życie rodzinne, które wynika z Artykułu 12 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.
ZALECANE DZIAŁANIA
Prosimy o natychmiastowe wysyłanie apeli w języku polskim, angielskim lub arabskim, w których własnymi słowami:
– wyrażą Państwo zaniepokojenie faktem, że Khamisa Mohammed Sawadi, Fahad i Hadyan zostali skazani na karę więzienia i chłosty pod zarzutami, które są sprzeczne z międzynarodowymi standardami dotyczącymi praw człowieka;
– zaapelują Państwo o niewykonywanie kary chłosty i przypomną, że Arabia Saudyjska jest stroną Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania;
– zaapelują Państwo o dostosowanie prawa i praktyki w zakresie karania do międzynarodowych standardów dotyczących praw człowieka, zakazujących m. in. stosowania tortur, chłosty i arbitralnego aresztowania.
ADRESACI APELI
Jego Wysokość Król -Abdullah Bin -Abdul -Aziz Al-Saud, Strażnik Dwóch Świętych Meczetów
His Majesty King -Abdullah Bin -Abdul -Aziz Al-Saud
The Custodian of the two Holy Mosques
Office of His Majesty the King
Royal Court
Riyadh
Kingdom of Saudi Arabia / Królestwo Arabii Saudyjskiej
Faks: (za pośrednictwem ministerstwa spraw wewnętrznych) +966 1 403 1185 (proszę próbować do skutku)
Forma grzecznościowa: Your Majesty / Wasza Królewska Mość
Jego Wysokość Książe Naif bin -Abdul -Aziz Al-Saud, Minister Spraw Wewnętrznych
His Royal Highness Prince Naif bin -Abdul -Aziz Al-Saud
Minister of the Interior
Ministry of the Interior
P.O. Box 2933
Airport Road
Riyadh 11134
Kingdom of Saudi Arabia / Królestwo Arabii Saudyjskiej
Faks: +966 1 403 1185 (proszę próbować do skutku)
Forma grzecznościowa: Your Royal Highness / Wasza Królewska Wysokość
Jego Wysokość Książe Saud al-Faisal bin -Abdul -Aziz Al-Saud, Minister Spraw Zagranicznych
His Royal Highness Prince Saud al-Faisal bin -Abdul -Aziz Al-Saud
Minister of Foreign Affairs
Ministry of Foreign Affairs
Nasseriya Street
Riyadh 11124
Kingdom of Saudi Arabia / Królewstwo Arabii Saudyjskiej
Faks: +966 1 403 0645
Forma grzecznościowa: Your Royal Highness / Wasza Królewska Wysokość
KOPIE DO
Przewodniczący Komisji Praw Człowieka
Mr Bandar Mohammed Abdullah Al Aiban
President
Human Rights Commission
P.O. Box 58889
King Fahad Road, Building No. 373
Riyadh 11515
Kingdom of Saudi Arabia / Królestwo Arabii Saudyjskiej
Faks: +966 1 4612061
Ambasada Królestwa Arabii Saudyjskiej
ul. Stępińska 55, 00-739 Warszawa
Faks: 022 840 56 36
Email: [email protected]
Apele należy wysyłać najpóźniej do 22 kwietnia 2009 r.
PILNA AKCJA NR 71/09
AI Index:  MDE 23/005/2009
Tłumaczenie: Olga Kaczmarek
Korekta i redakcja: Marcin Natorski