Pilna Akcja Chiny 19-10-07

YE GUOQIANG (M), 47 LAT, YE MINGJUN (M), 25 LAT

Obawa stosowania tortur i maltretowania/obawa niesprawiedliwego procesu

Ye Mingjun i Ye Guoqiang zostali zatrzymani przez pekińską policję pod zarzutem -podżegania do działalności wywrotowej-. Są przetrzymywani w odosobnieniu oraz narażeni na poddanie torturom lub maltretowaniu. Mężczyźni to syn i brat aresztowanego działacza na rzecz prawa do godziwego miejsca
zamieszkania, Ye Guozhu, który rzekomo był bity i poddawany torturom. 

29 września policja z Biura Bezpieczeństwa Publicznego dzielnicy Xuanwu w Pekinie wkroczyła do domu Ye Mingjuna aresztując go wraz z kuzynem, synem Ye Guoqianga. Obydwóch mężczyzn przewieziono na miejscowy posterunek policji, gdzie zostali przesłuchani. Kuzyn Ye Mingjuna został zwolniony około północy, a jego rodzinę powiadomiono, że przebywa w areszcie pod zarzutem -podżegania do działalności wywrotowej wobec władzy państwowej-. Ye Mingjun znajduje się w centrum zatrzymań Biura Bezpieczeństwa Publicznego dzielnicy Xuanwu w Pekinie.

W dniu zatrzymania Ye Guoqiang udał się do znajdującego się w południowo-zachodnim Pekinie parku Daguanyuan. Zabrał ze sobą własnoręcznie zrobiony transparent, aby zaprotestować przeciwko przymusowym eksmisjom, do których rzekomo dochodzi w związku z przygotowywaniem terenów pod konstrukcję obiektów na potrzeby Igrzysk Olimpijskich w 2008 r. Tam został zatrzymany przez policję dzielnicy Xuanwu i zabrany w nieznane miejsce. Policja przeszukała jego dom i skonfiskowała 26 napisanych przez niego dokumentów oraz dwa komputery.

W 2003 r. władze Pekinu wyburzyły restaurację należącą do Ye Guozhu i Ye Guoqiang oraz ich domy w celu wygospodarowania terenów pod obiekty olimpijskie. Rodzina, której nie przyznano odszkodowania, zaangażowała się w nagłośnienie ciężkiej sytuacji osób wysiedlanych w ramach przygotowań do igrzysk w Pekinie.

Rodzina Ye Guoqianga do 3 października nie została zawiadomiona o tym, co się stało. Wtedy to policja poinformowała, że przebywa w areszcie pod zarzutem -podżegania do działalności wywrotowej wobec władzy państwowej-. Do tej pory nie wiadomo, gdzie przetrzymywany jest Ye Guogiang.

W grudniu 2004 r. Ye Guozhu został skazany na 4 lata pozbawienia wolności za -wszczynanie sporów i sianie zamętu- po tym jak wystąpił o oficjalne pozwolenie na zorganizowanie demonstracji przeciwko eksmisjom w Pekinie. Według wiarygodnych źródeł podczas pobytu w więzieniu pod koniec 2006 r. był bity przy użyciu pałki podłączonej do prądu. Bito go również podczas okresu -dyscyplinującego- w 2005 r.

Przez wiele godzin nie zdejmowano mu kajdanek z rąk i nóg oraz zmuszano do siedzenia na twardym krześle oraz nie zdejmowano mu kajdanek z rąk i nóg. Oczekując na proces w centrum zatrzymań Biura Bezpieczeństwa Publicznego dzielnicy Dongcheng w Pekinie miał być wielokrotnie bity przez policję i podwieszany za ręce do sufitu. Jego zły stan zdrowia prawdopodobnie jest w części wynikiem tego traktowania. Amnesty International uznała Ye Guozhu za więźnia sumienia.

TŁO WYDARZEŃ

Intensywny rozwój Pekinu został przyspieszony ze względu na przygotowania do mającej się odbyć w 2008 r. letniej olimpiady. W wielu częściach miasta wyburzono domy, na miejscu których powstaną obiekty olimpijskie. Wiele osób rzekomo zostało eksmitowanych bez przeprowadzenia odpowiednich formalności i bez przyznania im odszkodowań. Przymusowe eksmisje – przeprowadzane bez należytej ochrony prawnej – stanowią pogwałcenie praw człowieka, w tym prawa do godziwego miejsca zamieszkania, o których mowa w Międzynarodowym Pakcie Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, którego Chiny są sygnatariuszem.

ZALECANE DZIAŁANIA
Prosimy o jak najszybsze wysyłanie listów, e-maili i faksów w języku polskim lub angielskim:
– wzywając władze do natychmiastowego i bezwarunkowego zwolnienia Ye Mingjuna i Ye Guoqianga z aresztu, o ile nie zostaną im postawione zarzuty popełnienia przestępstwa;
– wzywając władze do ujawnienia miejsca przetrzymywania Ye Guoqianga oraz zagwarantowania, że zarówno on jak i Ye Mingjun mają dostęp do rodziny, prawników, których sami wyznaczyli oraz wszelkiej opieki medycznej, jakiej mogą potrzebować;
– wyrażając głębokie zaniepokojenie faktem, że doniesienia na temat złego traktowania działaczy na rzecz praw człowieka w Chinach są niezgodne z zapewnieniami wielu chińskich urzędników, którzy twierdzili, że przestrzeganie praw człowieka w Chinach ulegnie poprawie w okresie poprzedzającym igrzyska olimpijskie, oraz że złe ich traktowanie jest niezgodne z podstawowymi zasadami Karty Olimpijskiej, która głosi ochronę godności człowieka i poszanowanie powszechnych i podstawowych zasad etycznych.
PROSIMY O NATYCHMIASTOWE WYSYŁANIE APELI NA ADRES: PremierWEN Jiabao Guojia ZongliThe State Council General Office2 Fuyoujie, XichengquBeijingshi 100017People’s Republic of China