Pilna Akcja: Egipt – Wyślij apel w celu uwolnienia więźnia sumienia – 24 luty 2008

Tło wydarzeń:

Karim Amer, wtedy 23-letni były student Uniwersytety al-Azhar, został skazany 22 lutego 2007 roku na cztery lat więzienia. Sąd Apelacyjny potwierdził wyrok 12 marca tego samego roku. Amnesty International określiło wyrok jako kolejny policzek wymierzony w wolność wypowiedzi w Egipcie.
Karim Amer, który odsiaduje swój wyrok w więzieniu w Borg Al-Arab w Aleksandrii, napisał w listach do jednego ze swych obrońców, że został pobity 24 października 2007 r.

Pisał, że był bity i kopany przez współwięźnia i strażnika pod nadzorem śledczego. Jeden z jego zębów został złamany. Został zabrany do -celi dyscyplinarnej-, skuty, związano mu nogi. Został znowu pobity przez tych samych mężczyzn na rozkaz śledczego.

Karim Amer został po raz pierwszy zatrzymany przez egipskie władze na 12 dni w październiku 2005 roku, z powodu wpisów na jego blogu (karam903.blogspot.com) na temat Islamu i zamieszek na tle wyznaniowym, które miały miejsce w tym samym miesiącu w dzielnicy Moharram Bek w Aleksandrii. Po zamieszkach pojawiły się doniesienia, że w kościele Koptyjskim w tej dzielnicy wyświetlany był film ze sztuką, która miała mieć anty-Islamski charakter.

W marcu 2006 roku, przeciwko Karimowi zostały podjęte kroki dyscyplinarne Uniwersytetu al-Azhar, w wyniku których został wyrzucony z uczelni. Uniwersytecka komisja dyscyplinarna uznała go winnym bluźnierstwa przeciwko Islamowi. Został ponownie aresztowany w Aleksandrii 7 listopada 2006 roku, w następstwie skargi złożonej przeciwko niemu przez Uniwersytet al-Azhar. W areszcie był przetrzymywany aż do wyroku.

Prosimy o wysłanie apelu do Prezydenta Egiptu o natychmiastowe i bezwarunkowe uwolnienie Karima Amera.

Prezydent Arabskiej Republiki Egiptu
Mohammad Hosni Mubarak
Abedine Palace
Kair, Egypt
Fax: +20 2 2390 1998
Email: [email protected]
Przykładowy list w języku polskim:
Temat: Proszę niezwłocznie uwolnić blogera KARIM’a AMER’a

Szanowny Pani Prezydencie

Wyrażam ubolewanie z powodu zatrzymania i przetrzymywania KARIM’a AMER’a. Wyrażam głębokie zaniepokojenie doniesieniami o pobiciu i znęcaniu się, o których donosi w swoich listach.

KARIM AMER ma prawo do pokojowego wyrażenia swoich opinii i robienia tego według własnego uznania. Uważam, że blogersi odgrywają znaczącą rolę w informowaniu o łamaniu praw człowieka i poszerzają obszar wolności słowa w Egipcie i wszędzie indziej.

Wzywam Pana do zapewnienia niezwłocznego i bezwarunkowego zwolnienia KARIM’a AMER’a. Wzywam również do przeprowadzenia śledztwa w sprawie znęcania się nad nim w więzieniu.

Wzywam także do pojęcia działań przez Pana rząd w celu zmiany lub zniesienia prawodawstwa, które, łamiąc standardy międzynarodowe, umożliwia i wymaga kary więzienia za zwyczajne korzystanie z praw do wolności słowa, myśli, sumienia i religii.

Z poważaniem,

Podpis
Przykładowy list w języki angielskim:

Subject: Please release blogger Karim Amer

Your Excellency

I deplore the continued detention of blogger Karim and I am very concerned at the reports of beatings and ill-treatment he has reported in his letter.

Karim Amer has the right to peacefully express his views and should be free to do so. I believe that bloggers have been instrumental in reporting on human rights abuses and expanding freedom of expression in Egypt and elsewhere.

I call on you to ensure Karim Amer’s immediate and unconditional release. I further call on you to order an investigation into his ill-treatment in prison.

I would also like to take this opportunity to call on your government to review or abolish all legislation that, in violation of international standards, stipulates prison sentences for the mere exercise of the rights of freedom of expression, thought, conscience and religion.

Sincerely,

Podpis