Pilna Akcja: Guantanamo. Wkrótce zapadnie decyzja w sprawie Saudyjczyka, któremu grozi kara śmierci

Obywatel Arabii Saudyjskiej Abd al Rahim Hussayn Muhammed al Nashiri został zatrzymany w Dubaju, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, przez lokalne siły bezpieczeństwa, w październiku 2002. Miesiąc później zaginął, przekazany Centralnej Agencji Wywiadowczej (CIA). Następnie przez cztery lata był przetrzymywany w tajnym więzieniu w nieznanym miejscu, poddawany torturom oraz traktowany w sposób nieludzki i poniżający. We wrześniu 2006 został przeniesiony do więzienia wojskowego w Amerykańskiej Bazie Marynarki Wojennej w
Guantánamo Bay na Kubie, gdzie pozostaje do chwili obecnej.
W dniu 20 kwietnia 2011, Departament Obrony Stanów Zjednoczonych ogłosił, że Abd al Rahim al Nashiri został oskarżony, na podstawie Military Commissions Act z 2009 roku, między innymi o “morderstwo z naruszeniem prawa wojennego” oraz “terroryzm”. Al-Nashiri przypisuje się pierwszoplanową rolę w ataku na okręt USS Cole w Jemenie w dniu 12 października 2000, w którym zginęło 17 amerykańskich marynarzy, a 40 innych zostało rannych, oraz w ataku na francuski tankowiec MV Limburg w Zatoce Adeńskiej, w dniu 6 października 2002, w którym zginął jeden z członków załogi. Do tej pory nie wyznaczono daty jego procesu.
Prokurator wniósł o karę śmierci, jednak decyzja w tej sprawie musi zostać wcześniej zaakceptowana przez “urzędnika powołującego” (z ang. “convening authority”), wyznaczonego przez Sekretarza Obrony Stanów Zjednoczonych. Obecny -urzędnik powołujący-, emerytowany Wiceadmirał Marynarki Bruce MacDonald, oświadczył że oczekuje na pisemne wnioski dotyczące kary śmierci do dnia 30 czerwca oraz, że po tym terminie podejmie swoją decyzję.
Amnesty International bezwarunkowo sprzeciwia się karze śmierci, a w szczególności wykonywaniu wyroków śmierci w rezultacie  procesu, który nie spełnia podstawowych standardów. Proces Al-Nashiri takich standardów nie spełnia i nie jest sprawiedliwy. Wykonanie kary śmierci w wyniku tego procesu stanowiłoby naruszenie prawa międzynarodowego (patrz strona druga).
PROSIMY O NIEZWŁOCZNE WYSYŁANIE APELI w języku angielskim lub swoim własnym, w których własnymi słowami:

  • Przyznacie, że -Abd al Rahim al Nashiri został oskarżony o poważne przestępstwa;
  • Wyrazicie niepokój związany z tym, że prokuratura chce dla niego kary śmierci;
  • Wyrazicie swój bezwarunkowy sprzeciw wobec stosowaniu kary śmierci;
  • Przypomnicie fakt, że prawo międzynarodowe zabrania stosowania kary śmierci w wyniku procesu, który nie jest rzetelny i sprawiedliwy, oraz stwierdzicie, że proces ten nie spełnia takich standardów;
  • Wezwiecie urzędnika powołującego (“convening authority”) do nieklasyfikowania zarzutów przeciwko Abd al Rahimowi al Nashiri-emu jako takich, za które powinna być wykonana kara śmierci;
  • Wyrazicie głębokie zaniepokojenie faktem, że Stany Zjednoczone w przeciągu ostatnich 9 lat naruszały prawa Abd al Rahima al Nashiri-ego, dlatego tym bardziej należy mu te prawa zagwarantować.

PROSIMY O NATYCHMIASTOWE WYSYŁANIE APELI, NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO 30 CZERWCA 2011 DO NASTĘPUJĄCYCH OSÓB:
Convening Authority for Military Commissions
Vice Admiral Bruce MacDonald
Office of the Convening Authority
Office of Military Commissions
1600 Defense Pentagon
Washington, DC 20301-1600, USA
Faks: +1 703 428 7484
Nagłówek: Szanowny Panie Wiceadmirale
KOPIE DO:
The Honorable Hillary R. Clinton
Secretary of State, US Department of State
2201 C Street, N.W., Washington DC 20520, USA
Faks: + 1 202 647 2283
Prosimy również o wysyłanie kopii listów do przedstawicieli dyplomatycznych USA akredytowanych przy swoim kraju. W przypadku wysyłania apeli po dacie przedstawionej powyżej, należy najpierw skontaktować się z biurem swojej sekcji.
INFORMACJE DODATKOWE
Abd al-Rahim al-Nashiri przebywa w amerykańskich więzieniach od prawie dziewięciu lat. Pomimo, że jego tożsamość została potwierdzona już w kilka miesięcy po aresztowaniu w roku 2002, to jednak nie został niezwłocznie postawiony przed sądem, jak wymaga tego prawo międzynarodowe. Wręcz przeciwnie, najpierw był przetrzymywany w tajemnicy, a następnie przeniesiony do Guantánamo w roku 2006. Podczas pobytu w więzieniu CIA, był poddawany torturom, w tym “waterboardingowi-“(tortura polegająca na podtapianiu), oraz innemu okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu. Dostępne informacje wskazują, że Abd al Rahim al-Nashiri był również zakuwany w kajdany, zakładano mu kaptur oraz był obnażany, grożono mu pistoletem i wiertarką, kazano przebywać w pozycjach, które powoływały do obrażenia ciała. Stosowano wobec niego twardą szczotkę, którą zazwyczaj używa się do kąpieli] w celu wywołania bólu-, oraz kazano mu stać na kajdankach co prowadziło do powstania ran ciętych i siniaków. Abd al-Rahim al-Nashiri był przetrzymywany w odosobnieniu w nieznanych miejscach przez prawie cztery lata.  Jednocześnie, nikogo nie pociągnięto do odpowiedzialności za naruszenie praw al-Nashiri, w tym w szczególności za torturowanie i traktowanie go w sposób okrutny, nieludzki i poniżający podczas przetrzymywania w więzieniach CIA.
W roku 2008 administracja Busha zadecydowała o rozpoczęciu procesu przeciwko Abdowi al-Rahimowi al Nashiri-emu przed komisją wojskową. Zarzuty zostały oddalone po tym jak Prezydent Barack Obama objął urząd i nakazał rewizję spraw z Guantánamo. W listopadzie 2009 amerykański Prokurator Generalny ogłosił, że sprawa została odesłana do Departamentu Obrony aby mogła być prowadzona przez  odpowiednią komisję wojskową.
Odpowiedzią Stanów Zjednoczonych na ataki z 11 września 2001 było rozpoczęcie globalnej wojny z terroryzmem podczas której międzynarodowe prawa człowieka nie odgrywają praktycznie żadnej roli.  W rezultacie zaczęto torturować oraz znęcać się, uprowadzać, dokonywać tajnych transferów więźniów i umieszczać ich w nieznanych miejscach (znajdujących się poza systemem kontroli sądowniczej), oraz przeprowadzać niesprawiedliwe procesy przed komisjami wojskowymi. Istniejący obecnie system komisji wojskowych, wprowadzony dekretem Prezydenta Busha z listopada 2001 (patrz: USA: Trials in error. Third go at misconceived military commission experiment, July 2009, http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/083/2009/en), nie spełnia jednak międzynarodowych standardów dotyczących rzetelności procesu. Komisjom brak jest niezależności (zarówno, rzeczywistej jak i pozorowanej) od wpływów rządu. Ten z kolei autoryzował i wspierał łamanie praw osadzonych, którzy mieli stawać przez komisjami oraz chronił osoby dopuszczające się łamania praw człowieka i odmawiał zadośćuczynienia poszkodowanym. Komisje powstały ze względów politycznych i nie są trybunałami w prawno-międzynarodowym znaczeniu tego słowa, dlatego więc sądzenie jakichkolwiek osób przez te instytucje narusza standardy międzynarodowe.  Działania Komisji są dyskryminujące, ponieważ nie może przed nimi stanąć jakikolwiek obywatel Stanów Zjednoczonych, nawet gdyby był więźniem Guantánamo. Według prawa Stanów Zjednoczonych sądzony byłby przed federalnym sądem cywilnym z udziałem ławy przysięgłych, a nie przez amerykańskich oficerów  działających na podstawie zasad i procedur odbiegających od powszechnie przyjętych standardów.  Rzetelny i sprawiedliwy proces to jedno z podstawowych praw człowieka i dlatego każdy proces powinien je gwarantować.
Komitet Praw Człowieka ONZ, ustanowiony na mocy Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych w celu nadzorowania jego stosowania, podkreśla, że rzetelny i sprawiedliwy proces jest szczególnie istotny gdy w grę wchodzi kara śmierci oraz że stosowanie kary śmierci po zakończeniu procesu, w którym ich nie przestrzegano stanowi naruszenie prawa do życia. W roku 2007 Specjalny Sprawozdawca ONZ ds. promocji oraz ochrony praw człowieka wezwał Stany Zjednoczone do zlikwidowania komisji wojskowych. W roku 2009, Specjalny Sprawozdawca ONZ ds. bezprawnych, arbitralnych i doraźnych egzekucji wezwał Waszyngton do zaprzestania procesów prowadzonych przez komisje wojskowe, w których oskarżonemu grozi  kara śmierci.
Abd al-Rahim al-Nashiri twierdzi, że przez kilka miesięcy w roku 2002 i 2003 był przetrzymywany w tajnych więzieniach CIA w Polsce oraz że w tym okresie był torturowany. Obecnie zwrócił się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z wnioskiem o wystąpienie do polskich władz o interwencję w jego sprawie przez władzami Stanów Zjednoczonych w celu zakończenia procesu przed komisją wojskową. Wniosek al-Nashiri jest obecnie rozpatrywany przez Trybunał.
PA: 154/11 Indeks: AMR 51/046/2011 Data Wydania: 26 maja 2011