Pilna Akcja: Irak – Profesorowie Uniwersytetu w Bagdadzie zagrożeni torturami – 19 luty 2008

17 lutego 2008 r. uzbrojeni ludzie w mundurach irackich sił bezpieczeństwa wkroczyli na teren Wydziału Stomatologii. Weszli do gabinetu dziekana i grozili mu z pistoletem w ręku. Twierdzili, że mają nakazy aresztowania 10 pracowników uczelni. Trzej profesorowie, Ussama al-Mulla, Ryadh al-Qaysi i Fakhri ‘Abd Fatlawi i czterej inni pracownicy uczelni, których nazwiska nie są znane Amnesty International, zostali aresztowani. Zatrzymani trafili na komisariat al-Salihiya w Bagdadzie, gdzie są zagrożeni torturami.

Nakazy aresztowanie najwyraźniej związane są ze śledztwem w sprawie zamordowania poprzedniego dziekana wydziału.

W czasie aresztowań liczni studenci protestujący przeciwko nim zostali zamknięci w jednym z pomieszczeń wydziału. Podobno zanim zostali wypuszczeni, siły bezpieczeństwa pobiły ich.

TŁO WYDARZEŃ

Tortury i znęcanie się są rozpowszechnioną praktyką na komisariatach i w aresztach podległych siłom bezpieczeństwa. Amnesty International dysponuje licznymi relacjami o zatrzymanych poddanych torturom przez irackie siły bezpieczeństwa. Osoby, które były przetrzymywane na komisariatach i w aresztach śledczych podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, donoszą o torturach. Według ich relacji byli rutynowo bici gumowymi wężami (szlauchami), kablami i innymi przedmiotami, a także przez dłuższy czas zawieszani za ręce lub nogi w pozycjach powodujących ból. Poddawano ich elektrowstrząsom, łamano kończyny i zmuszano do siadania na ostrych przedmiotach.

Prosimy o niezwłoczne wysyłanie apeli w języku arabskim, angielskim lub ojczystym:

– wzwając do zapewnienia, że Ussama al-Mulla, Ryadh al-Qaysi i Fakhri ‘Abd Fatlawi i czterej inni pracownicy Uniwersytetu w Bagdadzie przetrzymywani na komisariacie al-Salihiya w Bagdadzie będą traktowani w sposób humanitarny i nie zostaną poddani torturom ani znęcaniu się;
– pytając o powody zatrzymania i o to, czy zatrzymani zostali postawieni w stan oskarżenia;
 – wzywając do zapewnienia, że zatrzymanym umożliwiony będzie kontakt z rodzinami, z wybranymi przez siebie adwokatami oraz udostępniona zostanie niezbędna opieka lekarska;

Apele prosimy wysyłać do:

Prezydent
President Jalal Talabani
Zwrot grzecznościowy: Your Excellency
Premier
Nuri Kamil al-Maliki
Email: [email protected]
Zwrot grzecznościowy: Your Excellency
Minister Sprawiedliwości
Safi al-Din al-Safi
Email: [email protected] ; [email protected]
Zwrot grzecznościowy: Your Excellency
Minister Spraw Zagranicznych
Hoshyar Zebari
Email: [email protected]
Zwrot grzecznościowy: Your Excellency

Ambasada Iraku w Polsce
ul. Dąbrowiecka 9 A
03-932 Warszawa
Email: [email protected]
Fax: (022) 617 70 65
Przykładowy list w języku angielskim:

Subject: Detention of Prof. Ussama al-Mulla, Prof. Ryadh al-Qaysi, Prof. Fakhri ‘Abd Fatlawi and four other Baghdad University staff members

To the kind attention of Mr — (nazwisko i stanowisko osoby, do której kierujemy apel)

Your Excellency

Most respectfully I request you to assure that Prof. Ussama al-Mulla, Prof. Ryadh al-Qaysi, Prof. Fakhri ‘Abd Fatlawi and four other Baghdad University staff members arrested on February 17, 2008 at Baghdad University, are being treated humanely in detention at al-Salihiya police station in Baghdad and are not tortured or ill-treated.

I would be grateful if you could inform me about the reasons of their detention and whether any charges have been brought against them.

I urge you to assure that they have access to their families, lawyers of their own choosing and any necessary medical care.

Finally I request you to assure their immediate release unless they are to be charged with a recognizable criminal offence.

Sincerely,

Podpis
Prosimy o wysyłanie apeli wyłącznie do dnia 1 kwietnia 2008.