Pilna Akcja – Irak: Tariq Aziz i dwóch innych czeka na egzekucję

Amnesty International podkreśliła, że kara śmierci stanowi ostateczne złamanie praw człowieka i niezależnie od powagi przestępstwa nie powinna być stosowana.

Tariq Aziz, poprzedni Minister Spraw Zagranicznych i Wicepremier Iraku pod rządami Saddama Hussajna został skazany na śmierć 26 października przez  Najwyższy Iracki Sąd Karny (SITC). Wraz z nim skazany został także Sadoun Shakir, były Minister Spraw Wewnętrznych i Abed Hamoud, niegdysiejszy prywatny sekretarz Saddama Hussaina.

Trzej mężczyźni otrzymali wyroki za udział w zabójstwach aktywistów opozycyjnej partii politycznej. Skazani działali z ramienia Saddama Hussajna. Zaprzeczają oni postawionym im zarzutom.

Jeśli po apelacji wyroki zostaną zatwierdzone, egzekucje z dużym prawdopodobieństwem odbędą sie w przeciągu następnych 30 dni.

Orzeczenie sądu zostało skrytykowane przez prawnika reprezentującego Aziza w poprzednich procesach. Adwokat Aziza uważa, ze okoliczności wydania wyroku maja podłoże polityczne. Wyrok ma odwrócić uwagę opinii publicznej od niedawno ujawnionych przez Wikileaks informacji dotyczących tortur, bezprawnych zabójstw i innych poważnych naruszeń praw człowieka popełnionych przez służby bezpieczeństwa obecnego rządu Iraku.

Tariq Aziz pozostawał w więzieniu od momentu poddania się siłom Stanów Zjednoczonych. Było to krótko po inwazji przeprowadzonej przez Stany Zjednoczone w roku 2003, która zakończyła okres sprawowania władzy przez Saddama Hussajna w Iraku.

W poprzednich procesach przed Sądem Karnym Aziz otrzymał wyrok 15 lat więzienia w związku z egzekucjami kupców dokonanymi w roku 1992. Azizowi zasądzono także siedem lat pozbawienia wolności w związku z przymusowymi wysiedleniami licznej grupy kurdyjskiej mniejszości etnicznej.

Amnesty International poprzednio zakwestionowała rzetelność status procesów przeprowadzanych przez SITC, który powołany został w celu osądzenia Saddama Hussajna oraz innych oskarżonych o odpowiedzialność za zbrodnie popełnione w czasie jego rządów. SITC nie był niezależny od politycznych interwencji.

Kara śmierci została zawieszona na pewien czas po inwazji na Irak , ale przywrócono ją w sierpniu 2004 roku. Od tamtego momentu setki ludzi zostało skazanych na śmierć i wielu zostało straconych.

Amnesty International uważa, że kara śmierci stanowi pogwałcenie prawa do życia i stanowi ostateczną formę okrutnego, nieludzkiego i hańbiącego traktowania.
W wywiadzie dla telewizji France 24 prezydent Jalal Talalabani stwierdził, że nigdy nie zaakceptuje egzekucji Aziza z racji jego wieku i faktu, że jest on chrześcijaninem, ale nie odniósł się do dwóch pozostałych skazanych. BBC donosi, że do niewykonywania egzekucji na Tariqu Azizie wezwała Unia Europejska, Rosja i Watykan.

Prosimy o bezzwłoczne pisanie listów w języku angielskim, arabskim lub własnym, a w nich:

  • domagać się, aby wyroki śmierci nałożone na Tariqa Aziza, Sadouna Shakira i Abed Hamouda zostały złagodzone, jeśli zostaną zatwierdzone przez sąd apelacyjny
  • wyrażać akceptacje dla prawa rządów do stawiania przed obliczem sprawiedliwości ludzi odpowiedzialnych za ciężkie zbrodnie, podkreślając jednocześnie, że kara śmierci stanowi pogwałcenie prawa do życia i stanowi ostateczną formę okrutnej, nieludzkiej i hańbiącej kary.
  • domagając się od władz złagodzenia wszystkich wyroków śmierci i ogłoszenia moratorium w sprawie egzekucji

Prosimy o wysyłanie apeli nie później niż  8 grudnia 2010 na adresy:

Prezydent

Jego Ekscelencja Jalal Talabanikh Hamad Prezydent Republiki Iraku

Q a s r   a l – M a a r i d h

Bagdad, Irak

Forma grzecznościowa: Wasza Ekscelencjo

Premier

Jego Ekscelencja Premier Nuri Kamil al-Maliki

Q a s r   a l – M a   a r i d h

Bagdad, Irak

Forma grzecznościowa: Wasza Ekscelencjo

Oraz kopie na adres:

Minister Spraw Zagranicznych

Jego Ekscelencja Hoshyar Zebari

Minister Spraw Zagranicznych

Q a s r   a l – M a  a r i d h

Bagdad, Irak

Prosimy również o wysyłanie kopii listów na adres ambasady Iraku w Polsce:

Ambasada Iraku

ul. Dąbrowiecka 9A

03-932 Warszawa

Prosimy o skontaktowanie się z biurem AI w przypadku wysyłania apeli po 8 grudnia.

Kontekst wydarzeń:

Tarik Aziz, członek chrześcijańskiej mniejszości Iraku, był znany na arenie międzynarodowej jako irakijski Minister Spraw Zagranicznych w rządzie Saddama Hussajna.

Rząd George’a Busha w Stanach Zjednoczonych nadał Azizowi status jednego z -najbardziej poszukiwanych-, który to status obowiązywał zarówno podczas inwazji na Irak pod dowództwem USA jak i po jej zakończeniu. Inwazja obaliła rząd Saddama Hussajna w 2003 roku i doprowadziła ostatecznie do schwytania byłego dyktatora, którego następnie osądził i stracił SITC.

Tariq Aziz oddał się w ręce sił Stanów Zjednoczonych wkrótce po rozpoczęciu inwazji i przetrzymywany był następnie w rękach sił amerykańskich przez kilka lat przed jego przekazaniem władzom Iraku. Władze wytoczyły mu proces przed SITC za domniemane zbrodnie popełnione w czasie rządów Saddama Hussajna.

W dwóch poprzednich procesach Aziz został skazany na 15 lat więzienia i 7 lat więzienia w związku z egzekucją handlarzy w 1992 i przymusowymi przesiedleniami członków kurdyjskiej mniejszości, którym towarzyszyły poważne pogwałcenia praw człowieka.

Podczas pobytu w areszcie Aziz doznał wylewu. Stan jego zdrowia jest bardzo słaby.

U A :   2 2 5 / 1 0   I n d e x :   M D E   1 4 / 0 1 6 / 2 0 1 0  Data wydania: 28 października 2010

tłum. A. Kwiecień