Pilna Akcja Iran ? Bracia Alaei osądzeni w niesprawiedliwym procesie

W sprawie braci opublikowaliśmy ostatnią pilną akcję 6 dni temu (pierwsza była opublikowana w sierpniu ub.r. po ich aresztowaniu), wiedząc wówczas jedynie o jednym ze stawianych im zarzutów, ale nie wiedząc, że proces już się odbył. Wyrok nie został jednak jeszcze ogłoszony.
Bracia Alaei są wśród czworga Irańczyków, którzy 13 stycznia zostali określeni przez rzecznika irańskiego systemu sprawiedliwości jako osoby uwikłane w próbę obalenia rządu. Nie ma informacji na temat pozostałych dwóch osób.
Jednodniowy proces braci przed teherańskim sądem nie spełniał standardów sprawiedliwego procesu. Prokurator nie ujawnił wszystkich postawionych braciom zarzutów. Przedstawił także tajne dowody, z którymi nie zapoznano obrony, przez co nie miała ona szansy ich podważyć. Wyrok spodziewany jest w ciągu najbliższych dni. Lekarzom zostały postawione zarzuty z paragrafu 508 irańskiego islamskiego kodeksu karnego, dot. współpracy z wrogim rządem, za co grozi kara od roku do 10 lat więzienia. Nie są znane inne postawione im zarzuty.
Amnesty international obawia się, że zarzuty postawione Arashowi i Kamiarowi Alaei, a także oskarżenie ich o działanie w celu obalenia rządu, opiera się wyłącznie na niejasno sformułowanych ustawach dot. bezpieczeństwa narodowego i ma związek z cieszącą się uznaniem na arenie międzynarodowej pracą braci Alaei na rzecz zapobiegania i leczenia AIDS, w ramach której współpracują oni z instytucjami zagranicznymi. Amnesty International uważa, że bracia Alaei mogą być więźniami sumienia.
Arash i Kamiar Alaei są dobrze znani ze względu na swoje zaangażowanie w zapobieganie i leczenie HIV i AIDS, szczególnie wśród narkomanów. Obaj lekarze wyjeżdżali w związku z tym za granicę. Dr Kamiar Alaei jest doktorantem Wydziału Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Stanu Nowy Jork w Albany (State University of New York Albany School of Public Health). Uzyskał także tytuł magistra na Harvardzie, a  jesienią miał podjąć ponownie studia w Albany. Został jedną z 23 osób, które amerykańska organizacja pozarządowa Asia Society przyjęła w tym roku w poczet członków, uznając ich za -najbardziej obiecujących młodych liderów i osoby wyznaczające trendy w regionie Azji i Pacyfiku-. Dr Arash Alaei jest z kolei byłym dyrektorem ds. współpracy międzynarodowej w dziedzinie edukacji i badań przy Irańskim Narodowym Instytucie Badań Gruźlicy i Chorób Płuc. Nic nie wiadomo, aby któryś z nich zajmował się działalnością polityczną. 
TŁO WYDARZEŃ
Sposób potraktowania problemu HIV/AIDS w Iranie spotkał się z międzynarodowym uznaniem, szczególnie ze względu na środki zapobiegawcze promowane przez Arasha i Kamiara Alaei. Według -Raportu o światowej epidemii AIDS- (opublikowanego w lipcu 2008 roku przez UNAIDS, por.  http://www.unaids.org/) -…wsparcie dla programów wymiany igieł w krajach takich jak Islamska Republica Iranu stanowi jasny przykład odwagi i wizji w reakcji na HIV.- Jednak rząd Prezydenta Mahmouda Ahmadinejada, który rozpoczął pracę w sierpniu 2005, zaczyna wycofywać swoje poparcie dla tych działań. Dalsze informacje (w języku angielskim) znaleźć można na stronie:
http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/news/iranian-aids-doctors-tried-closed-hearing-20090108
ZALECANE DZIAŁANIA
 
Prosimy o niezwłoczne wysyłanie apeli w języku polskim, angielskim, kurdyjskim lub perskim, w których własnymi słowami:
– wyrażą Państwo zaniepokojenie faktem osądzenia Dr Arasha Alaei i Dr Kamiara Alaei w postępowaniu nie spełniającym międzynarodowych standardów sprawiedliwego procesu, m.in. przez to, że oskarżonych nie zapoznano ze wszystkimi stawianymi im zarzutami i odmówiono im prawa powoływania i zadawania pytań świadkom;
– wezwą Państwo władze do uwolnienia braci, chyba że zostaną im postawione zarzuty o bezsprzecznie kryminalnym, a nie politycznym charakterze i będą sądzeni w postępowaniu spełniającym międzynarodowe standardy sprawiedliwego procesu;
– wezwą Państwo władze do zapewnienia, że braciom nie grożą tortury lub złe traktowanie;
– poproszą Państwo o zapewnienie, że Iran nadal jest zdeterminowany do efektywnego zapobiegania HIV metodami promowanymi przez Dr Arasha Alaei i Dr Kamiara Alaei.
ADRESACI APELI
Prezydent / President
His Excellency Mahmoud Ahmadinejad
The Presidency
Palestine Avenue, Azerbaijan Intersection
Tehran, Islamic Republic of Iran
E-mail: [email protected]
Nagłówek: Your Excellency / Wasza Ekscelencjo
Minister Wywiadu / Minister of Intelligence
Gholam Hossein Mohseni Ejeie
Ministry of Information
Second Negarestan Street
Pasdaran Avenue
Tehran, Islamic Republic of Iran
Nagłówek: Your Excellency / Wasza Ekscelencjo
Zwierzchnik sądownictwa / Head of the Judiciary
His Excellency Ayatollah Mahmoud Hashemi Shahroudi
Howzeh Riyasat-e Qoveh Qazaiyeh / Office of the Head of the Judiciary
Pasteur St., Vali Asr Ave., south of Serah-e Jomhouri
Tehran 1316814737, Islamic Republic of Iran
E-mail: [email protected] (w temacie proszę wpisać: FAO Ayatollah Shahroudi)
Nagłówek: Your Excellency / Wasza Ekscelencjo
KOPIE DO
Minister Zdrowia i Edukacji Medycznej
His Excellency Dr Kamran Baqeri Lankarani
Ministry of Health
Jomhouri-ye Eslami Avenue
Hafez Crossing, Tehran, Islamic Republic of Iran
Faks: +98 21 8836 4100 (proszę próbować trzy razy, a jeśli faks nie przejdzie, wysłać email)
E-mail: [email protected] / [email protected] / [email protected]
Ambasada Islamskiej Republiki Iranu
ul. Królowej Aldony 22, 03-928 Warszawa
Faks: 022 617 84 52
E-mail: [email protected]
Prosimy wysyłać apele najpóźniej do 26 lutego 2009 r.
Druga kontynuacja pilnej akcji nr 216/08
Indeks AI: MDE 13/003/2009 (pierwotna akcja: MDE 13/108/2008, pierwsza kontynuacja: MDE 13/181/2008)
Oryginał angielski opublikowano 15 stycznia 2009
Tłumaczenie: Katarzyna Janitz-De La Rue
Korekta i redakcja: Marcin Natorski