Pilna Akcja Iran: Shiva Nazar Ahari zwolniona, Ali Bikas prawdopodobnie nadal w więzieniu

Nie wiesz kim są Shiva Nazar Ahari i Ali Bikas- Przeczytaj akcję z września.
16 września sąd zgodził się obniżyć wysokość kaucji za uwolnienie Shivy Nazar Ahari z 5 do 2 milionów riali (z 500 do 200 tysięcy dolarów). Jej rodzina wpłaciła tę sumę i 23 września Shiva opuściła więzienie Evin. Nie wiadomo, czy została o coś formalnie oskarżona.
Nie ma żadnych nowych informacji na temat Alego Bikasa. Prawdopodobnie nadal przebywa w sekcji 209 więzienia Evin, podległej ministerstwu wywiadu, gdzie grożą mu tortury. Nie wiadomo, czy ma dostęp do prawnika i widzeń z bliskimi.
Prosimy o niezwłoczne wysyłanie apeli w języku perskim, arabskim, angielskim, francuskim lub polskim:
– domagających się bezzwłocznego uwolnienia Alego Bikasa, gdyż jest on więźniami sumienia przetrzymywanymi wyłącznie za pokojowe korzystanie z prawa do wolności słowa i wolności zrzeszania się;
– wzywających władze do zapewnienia, że nie będzie on torturowany ani w żaden inny sposób źle traktowany oraz że niezwłocznie otrzyma regularną możliwość kontaktu z rodziną i adwokatami;
– domagających się wycofania wszelkich zarzutów, jakie postawiono Shivie Nazar Ahari,  Alemu Bikasowi i Nasehowi Faridi w związku z ich działalnością w obronie praw człowieka, w szczególności z upublicznianiem informacji o przypadkach łamania praw człowieka.
Prosimy o wysyłanie apeli przed 12 listopada 2009 do następujących adresatów:
Szef Sądownictwa
Ayatollah Sadeqh Larijani,
Office of the Head of the Judiciary,
Pasteur St., Vali Asr Ave. south of Serah-e Jomhouri,
Tehran 1316814737,
Islamic Republic of Iran / Islamska Republika Iranu
Email:  przez stronę internetową: http://www.dadiran.ir/tabid/81/Default.aspx pierwsza rubryka oznaczona gwiazdką: imię nadawcy; druga rubryka oznaczona gwiazdką: nazwisko; trzecia: adres email nadawcy
Forma grzecznościowa: Your Excellency / Wasza Ekscelencjo
Szef specjalnej komisji parlamentarnej ds. powyborczych aresztowań
Parviz Sorouri, Majles-e Shoura-ye Eslami,
Baharestan Square,
Tehran, Islamic Republic of Iran/Islamska Republika Iranu
Faks: + 98 21 334 40309
Email:  [email protected]
Forma grzecznościowa: Your Excellency / Wasza Ekscelencjo
KOPIE DO:
Dyrektor więzienia
Evin Prison,
Chamran Highway, Near Hotel Azadi,
Dasht-e Behesht Street,
Tehran, Islamic Republic of Iran/Islamska Republika Iranu
Email:  przez stronę internetową: http://www.tehranprisons.ir/index.php-Module=SMMComplain
Proszę kliknąć na (E) obok rubryk, by zmienić alfabet. Pierwsza rubryka: pusta; druga: imię i nazwisko nadawcy; trzecia: adres email nadawcy; czwarta: pusta; piąta: pusta; szósta: miasto zamieszkania nadawcy; siódma: temat wiadomości; ósma: wiadomość; dziewiąta: pusta; dziesiąta: proszę wybrać trzecią opcję; jedenasta: proszę kliknąć, by wysłać.
Ambasada Islamskiej Republiki Iranu
ul. Królowej Aldony 22, 03-928 Warszawa
Faks: (0) 22 617 84 52
Email: [email protected]
DODATKOWE INFORMACJE
Demonstracje przeciwko kwestionowanym wynikom czerwcowych wyborów prezydenckich zostały szybko stłumione z użyciem nadmiernej siły, co spowodowało śmierć dziesiątek i zranienie setek ludzi. Większość z 4000 zatrzymanych poddano torturom lub zgwałcono. Niektórzy tego nie przeżyli. Choć władze przyznały się, że doszło do pewnych naruszeń, starają się raczej ukryć prawdę, zamykając biura i aresztując tych, którzy zbierają dowody łamania praw człowieka. Przeprowadzono masowe procesy urągające wszelkim normom sprawiedliwości procesowej, w których oskarżeni -przyznawali się-, najwyraźniej pod przymusem, do wzniecania zamieszek i prób obalenia systemu. Sąd przyjmował takie zeznania jako dowód winy. W niektórych przypadkach procesy poprzedzało ujawnienie w telewizji nagrań, na których oskarżeni przyznawali się do winy. 20 września Najwyższy Przywódca powiedział w kazaniu, że -każde przyznanie się do winy w sądzie, przed kamerami, na oczach milionów widzów, z punktu widzenia religii i w oczach ludzi mądrych jest wiarygodne.- Części oskarżonych grozi kara śmierci.
Pierwsza kontynuacja pilnej akcji nr 239/09
Oryginał: MDE 13/101/09
Tłumaczenie: Marcin Natorski