Pilna Akcja – Iran – Zagrożenie egzekucją (powieszenie)- 3 marzec 2008

Shahrbano Nedam, (k) 50 lat
Tayebeh Hojjati (k)
Akram, (k) 35 lat ]
Soheila, (k) 28 lat ]
Zahra, (k) 30 lat ]
pełne imiona nie są znane Amnesty International
Shahrbano Nedam zarzucono, że jedenaście lat temu zabiła swojego męża. Kobieta nie przyznała się do winy, lecz przyznała, że początkowo wzięła zarzuty na siebie z obawy, że podejrzenie padłoby na jej syna. Shahrbano Nedam zeznała, że jej mąż popełnił samobójstwo. Z orzeczenia lekarza sądowego wynika, że jest to możliwa przyczyna śmierci mężczyzny.Akram została oskarżona o to, że pięć lat temu zabiła swojego 65-letniego męża. Przed sądem zeznała, że została przez rodzinę zmuszona do tego małżeństwa, po tym jak rozpadł się jej pierwszy związek z mężczyzną uzależnionym od narkotyków. Akram nie chciała wychodzić za mąż.Według gazety -E-temad- egzekucja przez powieszenie może grozić jeszcze jednej kobiecie, Soheili, chociaż jej imię nie zostało potwierdzone przez władze sądowe. Soheila uśmierciła swoje 5-dniowe dziecko. W postępowaniu sądowym zeznała, że syn pochodził z pozamałżeńskiego związku z mężczyzną uzależnionym od narkotyków, który rok wcześniej udzielił jej schronienia. Po tym jak odmówiła podania nazwiska ojca, zgodnie z prawem -Qesas- oskarżono ją i skazano na śmierć.Dwóm kolejnym kobietom grozi śmierć przez powieszenie, gdyż ich wyroki śmierci zostały przekazane władzom odpowiedzialnym za wykonywanie kar. Nie wiadomo czy został już ustalony dzień egzekucji. Tayebeh Hojjati od 8 lat przebywa w więzieniu Evin, ponieważ oskarżono ją o zabójstwo męża. 30-letnia Zahra miała zabić swojego 70-letniego męża po tym, jak w styczniu 2006 roku wrócił do domu pijany. Amnesty International uznaje prawo i obowiązek rządów do postawienia przed sądem tych obywateli, wobec których zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa. Organizacja sprzeciwia się jednak kategorycznie karze śmierci.

TŁO WYDARZEŃ

W irańskim kodeksie karnym morderstwo według -Qesas-e nafs- karane jest śmiercią. Morderstwo popełnione przez osobę o zmniejszonej odpowiedzialności karnej może być odkupione poprzez wypłacenie -Diveh- – rodzaju odszkodowania. W przypadkach morderstwa, rodzina ofiary ma prawo domagać się śmierci mordercy. Rodzina może również darować winę mordercy i zaakceptować wypłacenie -Diveh-.
W irańskim systemie prawa istnieje również rozróżnienie pomiędzy karą powieszenia (-Hokm-e -edam-) oraz -Qesas-, chociaż w mediach często mówi się o osobach skazanych według -Qesas-, że są skazani na śmierć. W irańskim prawie morderstwo rozpatrywane jest jako prywatna okoliczność zachodząca pomiędzy dwoma stronami prawa cywilnego – rolą państwa jest znalezienie rozwiązania kwestii spornej na drodze postępowania sądowego. W tym rozumieniu, kara śmierci jest narzucona przez państwo, podczas gdy -Qesas- dyktowane jest przez rodzinę ofiary. Z tego powodu, w wyrokach -Qesas- głowa państwa nie może zastosować amnestii ani ułaskawienia. Jest to sprzeczne z art. (6) 4 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, którego sygnatariuszem jest Iran. W myśl artykułu Iran powinien zgodnie z prawem międzynarodowym być odpowiedzialny za przestrzeganie i ochronę praw osób w swojej jurysdykcji, niezależnie od tego jaką rolę w zastosowaniu prawa odgrywają strony prywatne.
Amnesty International występuje ponadto o zniesienie tych praw, które dyskryminują kobiety w Iranie, zwłaszcza jeśli chodzi o małżeństwa, rozwody i opiekę nad dziećmi. Według aktywistów działających w Iranie, to właśnie niesprawiedliwe prawo doprowadza w wielu przypadkach do tego, że kobiety dopuszczają się przemocy.

PROSIMY O NIEZWŁOCZNE WYSYŁANIE APELI w języku perskim, angielskim, francuskim, arabskim lub polskim.

  • wzywając do wstrzymania egzekucji Shahrbano Nedam, Akram i Soheili, które mogły się odbyć 5. marca, oraz egzekucji Tayebeh Hojjati i Zahry, które również mogą zostać powieszone w najbliższym czasie;
  • wzywając do złagodzenia wszystkich pięciu kar śmierci;
  • stwierdzając, że uznaje Pan/i obowiązek rządów do postawienia przed sądem domniemanych winnych, lecz jednocześnie chce wyrazić swój głęboki sprzeciw wobec kary śmierci, która jest karą okrutną, nieludzką i poniżającą oraz złamaniem fundamentalnego prawa do życia;
  • prosząc o szczegóły postępowań sądowych kobiet oraz ewentualnych odwołań;
  • zachęcając irańskie władze do tego, aby dostosowały swoje ustawodawstwo do zobowiązań narzucanych prawem międzynarodowym, tak aby osoby, które z powodu morderstwa skazano na śmierć miały prawo starać się o ułaskawienie lub złagodzenie kary.

APELE PROSIMY WYSYŁAĆ DO:

Najwyższa Władza Sądownicza
Ajatollah Mahmoud Hashemi Shahroudi
Howzeh Riyasat-e Qoveh Qazaiyeh / Siedziba Zwierzchnika Władzy Sądowniczej
Pasteur St., Vali Asr Ave., south of Serah-e Jomhouri
Teheran 1316814737, IRAN
E-mail: [email protected] (Temat: FAO Ayatollah Shahroudi)
Zwrot grzecznościowy: Wasza Ekscelencjo

Duchowy Przywódca Republiki Islamskiej
Jego Ekscelencja Ajatollah Sayed -Ali Chamenei
The Office of the Supreme Leader
Islamic Republic Street – Shahid Keshvar Doust Street
Tehran, IRAN
E-mail: [email protected]
Zwrot grzecznościowy: Wasza Ekscelencjo

KOPIE DO:

Prezydent
Jego Ekscelencja Mahmud Ahmadineżad
The Presidency, Palestine Avenue, Azerbaijan Intersection
Teheran, IRAN
E-mail: [email protected]
Przez stronę internetową: http://www.president.ir/en/

Ambasada Islamskiej Republiki Iranu
J. E. Pan Hadi Farajvand
ul. Królowej Aldony 22
03-928 Warszawa
tel: 022 617 4293 – 617 1585
fax:022 617 8452
E-mail: [email protected]

Tematy