Pilna Akcja: Izrael/Terytoria Okupowane – 21 stycznia 2008

Z powodu blokady nałożonej przez Izraelczyków, mieszkańcy Strefy Gazy nie mają dostępu do elektryczności, paliwa czy innych, alternatywnych źródeł energii. Blokada dostaw tych podstawowych środków do życia, a także pomocy humanitarnej, która dotyka całą populację Strefy Gazy, to rewanż za ataki rakietowe przeprowadzone przez uzbrojone grupy palestyńskie. Zbiorowa odpowiedzialność społeczeństwa, podobnie jak obarczanie ludności cywilnej winą za ataki jest kategorycznie zabronione przez prawo międzynarodowe.

Zgromadzone do tej pory zapasy paliwa wykorzystywane są do pompowania wody. Pacjenci, którzy potrzebują natychmiastowego leczenia nie są wypuszczani ze Strefy Gazy. Do tej pory z tego powodu zmarło 40 osób.

Dodatkowe informacje

Izrael, jako okupant jest zobowiązany do zapewnienia godnych warunków życia palestyńskiej populacji, włączając w to ponad 1,5 milionową społeczność żyjącą w Strefie Gazy. Jako że Izrael zachowuje pełną kontrolę nad Strefą Gazy poprzez kontrolowanie jej granic, strefy powietrznej, wód terytorialnych oraz wymiany towarów i osób, prawo do godnego traktowania gwarantuje wszystkim Palestyńczykom Czwarta Konwencja Genewska.

Prosimy o niezwłoczne wysyłanie apeli w języku angielskim, hebrajskim lub ojczystym:

  • wyrażających zaniepokojenie zwiększającymi się restrykcjami, związanymi z dostępem do pomocy humanitarnej oraz dostaw paliwa i energii, które zdecydowanie pogarszają sytuację humanitarną w Strefie Gazy;
  • zwracających uwagę, że konsekwencje takiego postępowania nie dotykają bezpośrednio osób odpowiedzialnych za ataki zbrojne wymierzone przeciwko Izraelowi, ale represjonują społeczność cywilną, mieszkającą na terenie Strefy Gazy. Takie działania są kategorycznie zabronione prawem międzynarodowym;
  • apelujących o natychmiastowe wstrzymanie restrykcji dotyczących zapasów paliwa, elektryczności, pomocy humanitarnej i medycznej;
  • przypomnijących władzom, że Izrael jako okupant, zobowiązany jest prawem międzynarodowym do zapewnienia i utrzymania godnych warunków życia populacji palestyńskiej, mieszkającej na terenie Strefy Gazy.

Apele prosimy wysyłać do:

Professor Daniel Friedmann                                               
Minister of Justice
Ministry of Justice
29 Salah al-Din Street
Jerusalem 91010, Israel
Fax: +972 2 628 7757  /  +972 2 628 8618
email: [email protected]   /   [email protected]
Zwrot grzecznościowy: Dear Minister

Prosimy także o wysyłanie apeli do:

  • przywódców Hamasu w Strefie Gazy, namawiając do zaprzestania używania rakiet -qassam-, skierowanych przeciwko Izraelowi;
  • Prezydenta Autonomii Palestyńskiej, aby wezwał zbrojne skrzydło Fatah’u w Strefie Gazy do zaprzestania wystrzeliwania rakiet -qassam- w kierunku Izraela.

Apele prosimy wysyłać do:

Mr Ismail Haniyeh and Dr Mahmoud Zahar
Hamas leadership in Gaza
Fax: + 970 8 282 2159/ 284 5040/ 286 8971/
Email: [email protected]
Zwrtot grzecznościowy: Dear Mr Haniyeh and Dr Zahar

Mahmoud Abbas

President of the Palestinian Authority
Fax:         +972 2 296 1370  / 2 296 3179
Zwrot grzecznościowy: Dear President