PILNA AKCJA KUBA: Członkinie ?Dam w bieli? zastraszane przez władze.

8 marca zabrano ją z domu o 9:30 i zawieziono na czwarty komisariat w Hawanie, gdzie przetrzymywano ją do 15:30. Natomiast 10 marca zabrano ją z domu do casa de visita – budynku rządowego wykorzystywanego do spotkań i innych wydarzeń publicznych. Po czterech godzinach wypuszczono ją bez postawienia zarzutów. Powiedziano jej, że dostanie 20 lat więzienia, jeśli nie przestanie wspierać -Dam w bieli- (Damas de blanco), nieformalnej grupy stworzonej przez kobiety, których krewni i przyjaciele zostali aresztowani podczas wydarzeń marca 2003.
 
8 marca dwie inne członkinie -Dam w bieli- zostały zatrzymane przez służbę bezpieczeństwa i wypuszczone po kilku godzinach. Trzy kolejne osoby nie zostały wypuszczone ze swoich domów przez członków Komitetów Obrony Rewolucji (Comités de Defensa de la Revolución) i funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa. Wygląda na to, że chciano im przeszkodzić we wzięciu udziału w przygotowanych przez -Damy w bieli- obchodach Międzynarodowego Dnia Kobiet. Wszystkie kobiety zostały ostrzeżone przez służbę bezpieczeństwa i Komitety Obrony Rewolucji, aby nie brały udziału w żadnych działaniach podejmowanych przez -Damy w bieli-.
-Damy w bieli- uważają powyższe działania za element kampanii zastraszania przed przypadającą 18 i 19 marca szóstą rocznicą aresztowania 75 dysydentów, pokojowo wyrażających krytykę wobec rządu. Zostali oni skazani w zbiorowych procesach sądowych na długie wyroki, nawet do 28 lat więzienia. Amnesty International uznała ich za więźniów sumienia. 55 z nich wciąż pozostaje w więzieniu.
-Damy w bieli- organizują pokojowe marsze, w czasie których rozdają kwiaty i proszą o uwolnienie krewnych i przyjaciół. W roku 2005 -Damy w bieli- zostały uhonorowane przez Parlament Europejski Nagrodą im. Sacharowa na rzecz wolności myśli. Pięć przedstawicielek wybranych przez grupę do odebrania nagrody w Strasburgu nie mogło jednak wyjechać z Kuby, ponieważ nie uzyskały od kubańskich władz niezbędnych dokumentów.
Więcej o tegorocznych obchodach rocznicy aresztowań (po angielsku): http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/news/demonstrations-disrupted-cuba-20090319
TŁO SPRAWY
Wolność słowa, zgromadzeń i stowarzyszania się są na Kubie mocno ograniczone zarówno przez prawo, jak i praktykę. Osoby podejmujące starania, aby głosić opinie, organizować spotkania czy tworzyć organizacje, które nie są zgodne z linią polityczną rządu, są karane więzieniem, tracą pracę, są prześladowane i zastraszane. Krótkotrwałe zatrzymania są nagminnie używane do zastraszania obrońców praw człowieka i dysydentów politycznych.
ZALECANE DZIAŁANIA:
Prosimy o niezwłoczne wysyłanie apeli w języku hiszpańskim lub swoim ojczystym, w których własnymi słowami:
– poproszą Państwo o podanie konkretnych powodów zatrzymania Ivonne Mallesy i dwóch innych członkiń ugrupowania -Damy w bieli-;
– wezwą Państwo władze do zaprzestania prześladowania i więzienia obrońców praw człowieka i dysydentów politycznych, którzy korzystają jedynie ze swojego prawa do wolności słowa, zgromadzeń i stowarzyszania się;
– wezwą Państwo władze do zezwolenia na zalegalizowanie organizacji; 
– wezwą Państwo władze do reformy praw, uregulowań i praktyk administracyjnych, które ograniczają wolność wypowiedzi, zgromadzeń i stowarzyszeń.
ADRESACI APELI
Prezydent
Raúl Castro Ruz
Presidente
La Habana, Cuba
Fax:   + 53 7 8333085 (Ministerstwo Spraw Zagranicznych) + 1 2127791697 (Misja kubańska przy ONZ)
Email: [email protected] (Misja kubańska przy ONZ)
Nagłówek:  Su Excelencia/ Wasza Ekscelencjo
Prokurator Generalny
Dr Juan Escalona Reguera
Fiscal General de la República,
Fiscalía General de la República, San Rafael 3, La Habana, Cuba
Fax:  + 53 7 860 4268
Nagłówek:  Se-or Fiscal General / Szanowny Panie Prokuratorze Generalny
Minister Spraw Wewnętrznych
General Abelardo Coloma Ibarra
Ministro del Interior y Prisiones
Ministerio del Interior, Plaza de la Revolución, La Habana, Cuba
Email:  [email protected]
Nagłówek:  Se-or Ministro / Szanowny Panie Ministrze
KOPIE DO
Ambasada Republiki Kuby
Ul. Tadeusza Rejtana 15
02-516 Warszawa
Fax:  022 8482231
Pilna Akcja Nr 69/09
AI Index:  AMR 25/001/2009
Apele należy wysyłać najpóźniej do 23 kwietnia.
Tłumaczenie: Katarzyna Janitz-De La Rue
Korekta i redakcja: Marcin Natorski
Treść akcji dostępna jest także w języku hiszpańskim:
http://www.amnesty.org/en/library/asset/AMR25/001/2009/en/56fb2272-e64e-4b91-bcd9-2d51c20de73c/amr250012009spa.html