Pilna Akcja nr: PA 07-02-08 / TURCJA

TURCJA             

Mehmet Desde (m)
Mehmet Bak-r (m)
Hüseyin Habip Taşk-n (m)
Maksut Karada- (m)
Şerafettin Parmak (m)
Metin Özgünay (m)
Ömer Güner (m)
Ergün Y-ld-r-m (m)

Ośmiu wyżej wymienionych mężczyzn ma zostać wkrótce uwięzionych, wyłącznie za swe pokojowe przekonania polityczne. Zostali oni skazani w następstwie niesprawiedliwego procesu, w znacznym stopniu w oparciu o zeznania prawdopodobnie wymuszone torturami. Jeśli ośmiu mężczyzn zostanie uwięzionych, Amnesty International uzna ich za więźniów sumienia.
25 grudnia 2006, 9. Izba Sądu Kasacyjnego, najwyższego sądu w Turcji, podtrzymała wyrok z marca 2006 uznający Mehmeta Desde, Mehmeta Bak-r, Hüseyina Habip Taşk-n, Maksuta Karada- i Şerafettina Parmak winnymi -członkostwa w nielegalnej organizacji- a Metina Özgünay, Ömera Güner i Ergüna Y-ld-r-m winnymi -wspierania nielegalnej organizacji-. Wyrok odnosił się do rzekomego związku tych mężczyzn z Partią Bolszewicką (Północny Kurdystan/Turcja), małą, nie stosującą przemocy partią opozycyjną. Podczas procesu mężczyźni zaprzeczyli swemu członkostwu w tej grupie.
Materiały dowodowy, który posłużył do uznania ośmiu mężczyzn winnymi, składał się głównie z zeznań prawdopodobnie wymuszonych torturami, oraz z odkrytych w ich posiadaniu legalnych pism a także ulotek i naklejek z nazwą Partii Bolszewiskiej (Północny Kurdystan/Turcja). Ósemkę zatrzymano 9-10 lipca 2002.
Mężczyźni przebywają obecnie na wolności, mieszkają w różnych miastach w Turcji, ale grozi im uwięzienie w nadchodzących dniach, kiedy na podstawie decyzji Sądu Kasacyjnego zostaną wydane nakazy aresztowania. Mehmet Desde, Mehmet Bak-r, Hüseyin Habip Taşk-n, Maksut Karada- i Şerafettin Parmak zostali skazani na 30 miesięcy więzienia (z czego będą musieli odsiedzieć około 17 miesięcy, mając już za sobą 6 miesięcy w więzieniu), zaś Metin Özgünay, Ömer Güner i Ergün Y-ld-r-m zostali skazani na 10 miesięcy (z czego w więzieniu spędzą 7 i pół miesiąca).
Decyzja 9. Izby Sądy Kasacyjnego o podtrzymaniu wyroków nadeszła w następstwie długotrwałych postępowań, w ramach których dwukrotnie przeprowadzano ponowne procesy ośmiu mężczyzn i dwukrotnie zapadały decyzje Sądu Kasacyjnego o uchyleniu werdyktów sądu niższej instancji w mieście Izmir. W obu ponownych procesach prokuratura publiczna w Izmir zalecała uniewinnienie podsądnych, a Naczelny Prokurator Sądu Kasacyjnego zalecał uchylenie wyroków niższej instancji.
Decyzja Sądu Kasacyjnego jest tym bardziej niepokojąca, że trwa nadal osobny proces czterech policjantów oskarżonych o torturowanie Mehmeta Desde po jego pierwszym zatrzymaniu w 2002 roku. 8.Izba Sądu Kasacyjnego rozważa apelację od uniewinnienia policjantów od grudnia 2004.
Amnesty International uważa ostateczny werdykt przeciwko ośmiu mężczyznom za dowód trwającego wzoru niesprawiedliwych procesów, które rzucają się cieniem na wymiar sprawiedliwości w Turcji. Tło niesprawiedliwego procesu Mehmeta Desde i pozostałych osób jest obszernie udokumentowane, obok innych przypadków w raporcie o procesach wobec osób sądzonych na mocy prawa antyterrorystycznego, opublikowanym przez Amnesty International we wrześniu 2006 (Turkey: Justice Delayed and Denied: The persistence of protracted and unfair trials for those charged under anti-terrorism legislation, AI Index: EUR 44/013/2006). Prawo do sprawiedliwego procesu jest zapisane w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz w Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych. Jako strona obu tych porozumień, Turcja jest prawnie zobowiązana do zapewnienia prawa do sprawiedliwego procesu wszystkim osobom podlegającym tureckiej jurysdykcji.

ZALECANE DZIAŁANIA:

Proszę o wysyłanie apeli możliwie najszybszą drogą, po angielsku, francusku lub polsku:
–          wyrażając zaniepokojenie decyzją 9. Izby Sądu Kasacyjnego o podtrzymaniu wyroku skazującego 8 wyżej wymienionych mężczyzn;
–          stwierdzając, że Amnesty International uzna ośmiu mężczyzn, jeśli zostaną oni uwięzieni, za więźniów sumienia, karanych wyłącznie za ich pokojowe przekonania polityczne;
–          wzywając Głównego Prokuratora Publicznego przy Sądzie Kasacyjnym do podjęcia pilnych kroków w celu wnioskowania do Generalnej Rady Karnej Sądu Kasacyjnego o anulowanie werdyktu 9. Izby Sądu Kasacyjnego z 25 grudnia 2006;
–          przypominając, że sprawa przeciwko czterem policjantom oskarżonym o torturowanie Mehmeta Desde w lipcu 2002 jest w toku, a oczekiwanie na decyzję 8. Izby Sądu kasacyjnego o podtrzymaniu lub uchyleniu ich uniewinnienia trwa od grudnia 2004.

APELE PROSIMY WYSYŁAĆ DO:

Mr Nuri Ok
Chief Public Prosecutor of the Court of Cassation
Yarg-tay  Cumhurriyet Başsavc-s-
Yarg-tay Cumhurriyet Başsavc-l—
Bakanl-klar, Ankara, Turkey
Fax  + 90 312 419 1652
Zwrot: Dear Mr Ok / Szanowny Panie
Mr Osman Şirin
President of the General Penal Board of the Court of Cassation
Yarg-tay 1. Başkan- Vekili
Yarg-tay Ceza Genel Kurul
Yarg-tay Ana Bina, Ankara, Turkey
Fax: + 90 312 425 9814
Zwrot: Dear Mr Şirin / Szanowny Panie

Kopie apeli prosimy przesyłać do:

Mr Cemil Çiçek
Minister of Justice
Adalet Bakanl—, 06659 K-z-lay, Ankara, Turkey
Fax: + 90 312 418 4119
Mr Abdullah Gül
Minister for Foreign Affairs and State Minister with responsibility for Human Rights
Ministry of Foreign Affairs, Dişişleri Bakanl—, 06100 Ankara, Turkey
Fax:+90312287386                                                                                                            
Ambasada Republiki Turcji
ul. Malczewskiego 32
02-622 Warszawa
fax (0-22) 646 37 57

PROSIMY O BEZZWŁOCZNE WYSYŁANIE APELI. Prosimy o kontakt z Amnesty International w Polsce w razie wysyłania apeli po 22 marca 2007.